Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva? Tak určitě…

Související příspěvky

Každý z nás byl někdy v kině. Někomu je bližší komedie, děti budou preferovat pohádky. Podíváme se do programu a vidíme kdy dávají něco zajímavého. Milovníci filmů mají dnes velké možnosti v přečtení recenzí na konkrétní snímek.

Kdyby kino nezveřejňovalo podrobný program filmů, moc lidí by tam zřejmě nechodilo. Podobně to funguje na místním zastupitelstvu.

Město Svitavy pravidelně informuje své občany, že se bude konat zasedání zastupitelstva. Současný stav vypadá tak, že víme kdy a kde, ale už moc nevíme o čem to celé bude. Na plakátech k zářijovému zasedání bylo zhruba toto:

Program:
1. Plnění plánu a rozpočtu za rok 2015
2. Výroční zprávy o činnosti výborů zastupitelstva
3. Majetkoprávní úkony
4. Operativní zprávy, různé

Na webových stránkách města ještě nalezneme podrobnější program jednání. Radnice si dává velmi záležet, aby byly po městě řádně vylepeny plakáty s pozvánkou na jednání zastupitelstva. Škoda, že na plakátech není informace o tom, kde nalezneme více podrobností o daném jednání.

V létě mě napadla myšlenka, že by bylo dobré zveřejňovat veškeré podklady pro jednání zastupitelstva města Svitavy na internetu. Hlavním důvodem je to, že pokud se rozhodnu zúčastnit zasedání osobně, tak bez znalosti podkladů k projednávaným bodům, nemám možnost posoudit, zda dané rozhodnutí je či není z mého pohledu správné.

Tento stav jsem se rozhodl změnit. Poslal jsem hromadný email na všech 26 zastupitelů a čekal jak se k tomu kdo postaví. Koneckonců radnice se ráda chlubí tím že je „otevřená“.

Vážení zastupitelé města Svitavy,

obracím se na Vás s žádostí, zda by bylo možné zveřejňovat anonymizované podklady pro jednání zastupitelstva na webových stránkách města.Občané města mají podle mě právo na informace o tom, jak město hospodaří a funguje. K tomu jednoznačně patří i materiály, které slouží voleným zástupcům k rozhodování. Na základě těchto podkladů se mnohdy rozhoduje o zcela zásadním osudu města.

Zastupitelé za Naše Svitavy přednesli 2. září 2015 návrh na změnu jednacího řádu, kde požadují zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva. V rozpravě se pan Sedlák zeptal přítomného občana pana Hujíčka zda ví o čem se má na tomto zasedání jednat. Odpověď pana Hujíčka: „Jenom mlhavě. Podle toho co bylo na plakátech. Tam byly 4 body.“

Pan starosta Šimek se v této věci vyjádřil následovně: „Vůbec se tomu nebráníme materiály zveřejňovat. Jediné riziko vidíme v ochraně osobních dat, kdy nevíme co všechno jsou osobní údaje. Domníváme se, že začerňovat některé údaje navýší lidské zdroje na městském úřadě. Nicméně jsme napsali na ministerstvo vnitra dotaz, zda je možné abychom materiály, tak jak jdou zastupitelům zveřejnili i před jednáním zastupitelstva na webové stránky. Pokud bychom měli něco začerňovat, tak chceme aby ministerstvo definovalo přesná pravidla. Do 14ti dnů očekáváme odpověď na tento dopis.“

Mě by jenom zajímalo, jak to dělal městský úřad doteď. V zápisech ze zasedání rady města nebo zastupitelstva jsou anonymizované údaje. Teď ale dle slov pana starosty úřad vůbec neví co všechno jsou osobní údaje.

Máme vládu odborníků, sami jsme si ji zvolili.

Jsem velmi zvědav na odpověď ministerstva vnitra. Nevěřím tomu, že by posvětilo zveřejňování materiálů bez anonymizace osobních údajů.

Pojďme na výsledky hlasování:


Ať žije otevřená a transparentní radnice. 3x hurá!

Video ze zasedání k tomuto bodu:

Aktualizace: Co by se dalo zlepšit

Informovanost o zasedání zastupitelstva by šla vyřešit třeba takto:

– Chtělo by to sjednotit informace na webu města. V tuto chvíli je k dispozici stránka http://www.svitavy.cz/cs/m-392-zastupitelstvo-mesta/ Tady bych očekával rozcestník s termíny konání zasedání, programy, anonymizované podklady k jednání, zápisy, video atd.

– Následně by se přihodil odkaz společně s QR kódem k informačním plakátům. Vše co se nevejde na plakát by bylo na jednom místě. Informovanosti by to jistě pomohlo.