Záznam ze zastupitelstva města Svitavy – 25.2.2016

Související příspěvky

Přinášíme Vám záznam z mimořádného zastupitelstva města Svitavy, které se konalo ve čtvrtek 25.2.2016 – http://www.svitavskelisty.cz/video/zastupitelstvo-25-2-2016/

Na programu jednání byl původně 1 bod:

Investiční projekt P3.1 – „Regenerace panelového sídliště U nádraží – I. etapa“

Opoziční zastupitelé za Naše Svitavy však předložili další bod k doplnění programu jednání:

————————————————————————————————————————

Dodatečný materiál pro zasedání zastupitelstva dne 25.02.2016

Zpracoval: Antonín Pavelka
Předkládá: Antonín Pavelka zastupitel za Naše Svitavy

————————————————————————————————————————-

Návrh na doplnění programu mimořádného zasedání zastupitelstva města Svitavy

Zařazení bodu

2. Pověření Kontrolního a Finančního výboru provedením kontroly průběhu zakázky „Stavební úpravy chodníku u Ottendorferovy knihovny“.

————————————————————————————————————————-

Důvodová zpráva:

Vážení zastupitelé,
Předkládám návrh na usnesení z toho důvodu aby došlo k jednoznačnému vyjasnění všech okolností, zejména s odkazem na zde prezentované informace ve věci rekonstrukce chodníku a plochy u Otendorferovy knihovny a umístění památníku J.W. Goethe. Jelikož zaznělo mnohé a v mediích bylo prezentováno více informací v této věci, rád bych předložil návrh usnesení, kterým pověří zastupitelstvo své kontrolní orgány k provedení kontroly. Zejména z toho důvodu, aby byla v této záležitosti prokázáno, že vše proběhlo tak, jak mělo.

————————————————————————————————————————

Došlo k hlasování o doplnění programu, ten nebyl schválen. Následovalo hlasování o původním programu a ten také nebyl schválen. Došlo tak k zajímavé situaci, že nebylo co projednávat.

Není-li program schválen, je to důvodem pro ukončení zasedání. Nic však nebrání tomu, aby se nejdříve vyhlásila přestávka či přerušení a před ukončením zasedání byl učiněn nový pokus o schválení programu (v jeho případné předem předjednané modifikované podobě).
zdroj: http://moderniobec.cz/jednani-zastupitelstva-obce-vybrane-prakticke-problemy/

Zaznívaly slova o vydírání(zde na videu) a poté došlo na nové hlasování. V něm byl schválen původní program, návrh opozice neprošel.
Bod jednání Regenerace panelového sídliště U nádraží – I. etapa byl schválen.

Zde je videozáznam ze zasedání:

https://www.youtube.com/watch?v=QQ3SSRXQjQY