Zastupitelé za KSČM: Chodník v Lačnově je naší prioritou. V navrhovaném rozpočtu tomu tak není.

Související příspěvky

svi-zastupitele_denik-605Po jednání zastupitelstva 23.března 2016, na kterém byl schvalován rozpočet pro letošní rok, si vážně klademe otázku, jaká je role zastupitelstva a zda je zastupitelstvo vůbec nutné. Zákon o obcích jeho funkci stanoví jasně. Ve Svitavách však může úlohu zastupitelstva klidně převzít Ústav pro jazyk český. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že usnesení, které zastupitelstvo přijme 21 hlasy včetně hlasu pana starosty v březnu 2015, po roce nemá žádnou váhu, k ničemu nezavazuje a nikomu neukládá žádnou povinnost, natož povinnost jej plnit. Tak to vidí Ústav pro jazyk český a podle něho se řídí i pan starosta. Musíme se však zeptat, proč si vedení města nechalo udělat takový rozbor a výklad daného usnesení?

Odpověď, alespoň podle našeho úsudku, pramení z jisté neochoty realizovat v roce 2016 akci, které se to týká. Ano, jde o výstavbu chodníku v Lačnově, akci nezbytnou pro bezpečnost lidí. Kdo byl při jednání zastupitelstva 23.3., si jistě všiml, že k prosazení záměrů vedení města se dá použít vše. Odnímání slova a s tím spojený projev nadřazenosti a moci. Takové projevy ale na zastupitelskou půdu rozhodně nepatří. Je dost případů, kdy pomáháme městu i jinak, ne pouhou přítomností a hlasováním na zastupitelstvu. Vždy připojíme svůj hlas pro smysluplný a pro město užitečný návrh z dílny početné koalice. Pro rozpočet na rok 2016 jsme však hlasovat nemohli, protože chodník v Lačnově je naší prioritou, v navrhovaném rozpočtu tomu tak není.

Petr Němec, Libor Zelinka, Lidmila Kružíková, zastupitelé za KSČM

Zdroj fotografie: Svitavský Deník