Zastupitelé jsou nepravdivě informováni

Související příspěvky

zastupitelstvo-brezen2016_r2_c2Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit můj dopis adresovaný 14.11.2016 všem zastupitelům města Svitavy.

Vážení přátelé!

V příloze zasílám odpověď a zdůvodnění MMR,proč byla vrácena žádost o dotaci na regeneraci sídliště U nádraží I.etapa.

Jak budete mít možnost posoudit, nebylo z mé strany řečeno nic,co by se nezakládalo na pravdě. V odpovědi MMR najdete veškeré závažné závady, jež byly příčinou vrácení žádosti.

Toto „extra mimořádně naléhavé „zastupitelstvo -jak jej nazývá PaedDR.Milan Báča ve svém článku,dehonestujícím opozici-NS – nebylo svoláno z důvodu pochybení pracovnice MMR,jak uvedl p. Čížek,ale právě kvůli několika závažným  pochybením v žádosti o dotaci ze strany MÚ!

Ani termín 25.2.2016 nemusel být tak „horký“. pokud by bylo vyhověno žádosti MMR o doplnění chybějících POVINNÝCH NÁLEŽITOSTÍ,v ministerstvem požadovaném termínu( do 18.2.2016-jak čtete ve sdělení MMR).Termín pro jednání MZ by se tak posunul mimo jarní prázdniny,což by zajistilo dostatečnou účast členů zastupitelstva. Město však požádalo o prodloužení termínu,který do jarních prázdnin zasáhl.

Přesto, že byl MMR, na zpracování – opravu žádosti- o dotaci poskytnmut prodloužený termín,žádost o dotaci byla zamítnuta pro další pochybení.Předložený projekt regenerace nebyl vypracován v souladu se zásadami pro zpracování projektu stanovené přílohou č. 1 podprogramu.

Tyto materiály předkládám z důvodu, že jsou nám – zastupitelům prezentovány nepravdivé a neúplné informace i v tak závažných záležitostech, jako je žádost o dotaci.

 

Tonda Pavelka

Přílohy: