Zástupci města pojedou do Německa, radní Fikejz bere i manželku

Související příspěvky

Zahraniční pracovní cesta zástupců města Svitavy do Würzburgu. Tak zněl jeden z projednávaných bodů posledního jednání(20.9.2016) Rady města Svitavy.

Rada města Svitavy projednala předloženou zprávu a

  • schvaluje
    vyslání delegace města Svitavy na blahořečení Engelmara Unzeitiga do Würzburgu v SRN ve složení Mgr. David Šimek, Pavel Čížek, Mgr. Radoslav Fikejz a Mgr. Lenka Fikejzová ve dnech 23. – 25.9.2016
  • Z: vedoucí odboru financí 

 

Hlasování přítomno 5 členů rady, výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Zdroj: Zápis z jednání Rady města Svitavy

blahoreceni-kneze-engelmara-wurzburk-svi-21-092016_galerie-980

Foto: Svitavský Deník.