Zápis ze zastupitelstva mate veřejnost

Související příspěvky

Na stránkách města si můžete prohlédnout zápis z posledního zastupitelstva. Je zarážející, že v něm jsou zcela zavádějící a nepřesné informace. Některé věci na zastupitelstvu ani nezazněly. Naštěstí existuje videozáznam a tak jsou tyto nesrovnalosti snadno vyvratitelné. Pojďme se podívat na problémové pasáže, celý zápis ke stažení zde:

http://www.svitavskelisty.cz/video/zastupitelstvo-4-5-2016/20160504_15.PDF

Strana 31:

Kontrola průběhu zakázky byla provedena na podnět pana Antonína Pavelky, který požadoval jednoznačné vyjasnění všech okolností souvisejících s hospodárným nakládáním s prostředky města, zejména s odkazem na prezentované informace v tisku, webových portálech www.nasesvitavy.cz a www.svitavskelisty.cz a diskusním fóru diskutuj.zwittau.cz.  Proto starosta města vyzval předsedu kontrolního výboru pana Miroslava Sedláka o jasné stanovisko k dané záležitosti. Pan Miroslav Sedlák potvrdil, že z titulu předsedy kontrolního výboru považuje tuto záležitost zcela v pořádku.

Jaká byla skutečnost:

Proč jsou v zápise zmíněny weby www.svitavskelisty.cz a diskuzní fórum diskutuj.zwittau.cz když na jednání vůbec nezazněly? Proč tam není zmíněn třeba Facebook, kde se problém s památníkem Goethe také řešil? Nebo webové stránky Svitavského Deníku, kde se objevil tento článek http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/slava-pomniku-byl-vsak-az-podivne-drahy-mini-zastupitel-20160219.html ?

Někomu na radnici weby uvedené v zápise moc a moc vadí. Pojďme dál.

Strana 32:

Bc. Ondřej Komůrka upozornil, že na webových stránkách z.s. Naše Svitavy došlo k porušení zákona na ochranu osobních údajů. V diskusi vystoupila Mgr. Libuše Vévodová a přiznala, že za  anonymizaci je odpovědná a že chyba nebyla úmyslná. Zároveň upozornila, že nelze srovnávat amatérsky upravované materiály s profesionálními materiály.

Jak to bylo celé:

V diskuzi vystoupil třeba pan Nárožný a jednoduše popsal proč by zveřejňování materiálů na internetu uvítal. Zastupitel Pavelka zase upozornil na to, že město Svitavy v minulosti 2x pochybilo ohledně osobních údajů při zveřejňování audiozáznamu.

Proč tyhle informace v zápise nejsou?

Strana 34:

Občan města pan Fadrný, pan Miroslav Sedlák a pan Antonín Pavelka diskutovali o zkreslené reportáži TV CMS ze zasedání zastupitelstva dne 20.1.2016 týkající se usnesení, kterým byl schválen  Projekt P96 – „Chodník podél I/43 Svitavy Lačnov – 1. etapa“ k podání žádosti o dotaci z programu Bezpečnost, vyhlášeném Státním fondem dopravní infrastruktury.

Jak to bylo celé:

Jednoznačně jsem se starosty ptal, co s danou situací bude rada města dělat. Starosta řekl, že nebudou dělat nic. Proč to není v zápise? Proč tam nejsou uvedena jména všech, kteří k tomuto problému diskutovali?

Zápis ze zasedání podepsal starosta David Šimek. Ověřili ho Lenka Jurenová a Pavel Čížek.

Videa ze zasedání dostávají nový rozměr.

 

zapis-mvcr