Záměr prodeje nemovitého majetku města Svitavy: Parčík na rohu ulic Školní a Milady Horákové

Související příspěvky

Parčík na rohu ulic Školní a Milady Horákové je na prodej. Zájemci mohou své přihlášky podávat do 7. června 2016.

Podmínky prodeje:

  • prodej pozemků za účelem vybudování veřejného parkoviště
  • před zahájením stavby bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě
  • při uzavření kupní smlouvy bude zřízeno věcné břemeno parkování pro veřejnost
  • k žádosti doložit situační řešení ploch parkoviště s komunikačním připojením do ulice Milady Horákové a návrh veřejné zeleně v území.

Dokument ke stažení zde.

Bližší informace můžete obdržet u odboru rozvoje města – oddělení majetkové.

Vyřizuje:
Jaroslava Lindušková
tel. 461 550 321
email: jaroslava.linduskova@svitavy.cz

mapa-prodej