Zadávací řízení na opravu bazénu bylo zrušeno

Související příspěvky

Rada města na svém jednání 15.1.2018 rozhodla o zrušení zadávacího řízení akce „Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Svitavy

Bod jednání:

Zrušení zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Svitavy“

Předkladatel: Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.
Zprávu přednesl: Mgr. David Šimek, starosta
V diskusi vystoupili: Mgr. Marcela Sezemská, Ing. Jaroslav Kytýr.

Rada města Svitavy projednala předloženou zprávu a při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., IČ: 62062620 se sídlem Svitavy, Riegrova 2098/5

a) schvaluje
zrušení zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Svitavy“, a pověřuje jednatele, aby rozhodl o zrušení zadávacího řízení

Z: jednatel společnosti

a

b) ukládá
jednateli společnosti vyhodnotit do 30.6.2018 stávající projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a interiérů z hlediska kompletních nákladů

Z: jednatel společnosti

Hlasování přítomno 7 členů rady, výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Zdroj: http://www.svitavy.cz/script/_uredni_deska/rada/20180115_02.doc