Výběrové řízení na chodník v Lačnově

Související příspěvky

lacnov-fotoDnes(29.3.2017) bylo zahájeno výběrové řízení na stavbu chodníku v Lačnově.

Předmětem veřejné zakázky je novostavba komunikace pro pěší podél silnice I/43 ve městě Svitavy v ulici Hlavní. Komunikace pro pěší je navržena v základní šířce 2,0 m. Nový chodník, který bude umístěn v místě stávajícího otevřeného patníku příkopu, si vyžádá nové odvodnění chodníků, silnice I/43 a místních komunikací. Proto jsou součástí stavby objekty dešťové kanalizace a přípojky uličních vpustí. Součástí předmětu plnění je i výměna vodovodních přípojek pod chodníkem. Stavba si vyžádá řešení přechodného dopravního značení po dobu výstavby. Doprava bude převáděna obousměrně pomocí dočasného dopravního opatření po polovinách komunikace I/43. Stavba je členěna projektovou dokumentací do pěti úseků.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.4.2017 v 10.00 hod.

 

 

Podrobnosti k VR zde: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=16&IDZak=7467

Ke stažení: Projektová dokumentace včetně stavebního povolení