Veřejné prostranství před vlakovým nádražím ve Svitavách

Související příspěvky

terminalPříprava největší jednorázové přestavby veřejného prostranství ve městě – prostoru před vlakovým nádražím – pokračuje. V současné době dobíhají administrativní kroky k vydání jednotlivých stavebních povolení pro celou akci. Jsou zahájeny projekční práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele, které budou ukončeny do konce června tohoto roku. Projektová dokumentace řeší přestavbu území jako dva propojené úseky. První je od ulice Tovární k ulici Nádražní. Zde dojde ke kompletní rekonstrukci komunikace s odvodněním, výstavbě nového chodníku a veřejného osvětlení, rozšíření parkovacích a odstavných ploch, zjednosměrnění dopravního provozu směrem od ulice Nádražní k ulici Tovární, vytvoření cyklopruhu, bezbariérových úprav, vytvoření nových pobytových ploch s mobiliářem, vybudování prostoru pro úschovu a odstavení jízdních kol, posílení zeleně. Druhý úsek je od ulice Nádražní k železničnímu přejezdu se závorami na ulici 5. května. I zde dochází k rekonstrukci komunikací odvodněním a bezpečnostními prvky, dále ke sjednocení zastávek v území pro veřejnou autobusovou dopravu. Bude posílen i mobiliář a zeleň a přibude nové veřejné osvětlení. Po zpracování projektové dokumentace bude probíhat výběrové řízení na realizační firmu, která by se do stavebních prací měla pustit ke konci roku 2017, či na začátku roku 2018. Doba realizace je plánována na jeden rok. Investiční náklady by se měly pohybovat kolem necelých 70 mil. Kč.

V rámci přípravy stavby se zpracovává i vizualizace území po přestavbě. Chceme připravit materiál, který by veřejnosti prezentoval stav prostranství před a po úpravě, aby si každý mohl lépe představit, jak bude území vypadat. Vizualizace a porovnání se stávajícím stavem by měla být v médiích a veřejnosti představena zhruba za dva měsíce.

Pavel Čížek

Zdroj: Tisková zpráva města Svitavy