Ten náš bazén

Související příspěvky

bazenNedávno vyšel ve Svitavském deníku článek o rekonstrukci krytého plaveckého bazénu ve Svitavách. Nechci tu vůbec zpochybňovat nutnost opravy tohoto zařízení, které tu funguje už asi dvacet pět roků a také nepovažuji se za odborníka na rekonstrukce bazénů, ale celková suma okolo dvou set miliónů už není maličkost, ta mne trochu zaskočila. Jsou to mimochodem čtyři známá Čapí hnízda našeho, dnes už premiéra. Pro městskou kasu tato částka mimo jiné znamená zadlužení se na dvacet let, z čehož lze usoudit, že po zaplacení poslední splátky bude třeba uvažovat o nové rekonstrukci, neboť některé součásti bazénu budou na konci své životnosti. Zajímalo by mě tedy, jestli tu při úvaze o opravě nebyla i varianta B, tzn. oprava toho, co už dosloužilo a co opravu opravdu potřebuje, ale která by nebyla tak velkou finanční zátěží, např. jedna třetina shora uvedené částky, odhadem 50 – 70 mil.  A tady mne napadla takováto otázka. Proč se o investici, která se promítne do chodu města na dalších pět volebních období současná radnice nezeptala přímo občanů Svitav? Když slyším slovo referendum, tak jsem ve střehu, nejsem jeho velký zastánce, zejména ne na celostátní úrovni a už vůbec ne v oblastech mezinárodních vztahů, ústavy apod. Na druhé straně si myslím, že právě místní referenda mají svůj smysl. Proč tu nebyla položena otázka: „Hele občané Svitav, chcete krytý bazén opravit za tolik nebo za tolik?“ V první případě budou takovéto plusy a takovéto mínusy, v druhém to bude takto. Tady jsou názory pro variantu A, a tady názory pro variantu B. Vyberte si. Také by se dalo dohodnout, bude-li výsledek plebiscitu závazný nebo jenom doporučující. Předpokládám, že první námitka proti uspořádání hlasování je, že to bude něco stát. Určitě, když se ale referendum spojí s nějakým jiným hlasováním, cena se výrazně sníží. Brzy budeme volit prezidenta, tady už pozdě a další volby, tentokrát komunální budou na podzim. Jsou ale i jiné možnosti, žijeme přece v době počítačů, a tak se může hlasovat elektronicky, nebo postaru, korespondenčně, popřípadě tyto dva systémy kombinovat. Žádní trollové se určitě nebudou snažit místní hlasování nějakým způsobem ovlivnit, narozdíl celostátního referenda. Inu, jak se říká: „Kde je vůle, tam je cesta.“

Původně jsem se na toto chtěl zeptat zástupců radnice na tzv. Kulatém stolu, ale bohužel pro mne, v době jeho konání jsem nebyl ve Svitavách.