Příspěvek k rodopisu P. Engelmara Huberta Unzeitiga CMM

Příspěvek k rodopisu P. Engelmara Huberta Unzeitiga CMM

V souvislosti s chystaným blahořečením P. Engelmara Huberta Unzeitiga CMM v letošním roce se mezi veřejností projevil zvýšený zájem o hlubší poznání života tohoto výjimečného kněze. V tomto rodopisném příspěvku jsem se zaměřil na dětství a dospívání Huberta Unzeitiga v Grándorfu, tedy v dnešním Hradci nad Svitavou. Jeho studia, kněžské působení a tragický osud v koncentračním táboře za války přenechám k bádání povolanějším badatelům a historikům. Podle německých pramenů je příjmení Unzeitig zaznamenáno na Hřebečsku již v roce 1535 ve tvarech „Unczayt“ či…

Celý článek