Sledovanost online přenosů ze zasedání zastupitelstva

Sledovanost online přenosů ze zasedání zastupitelstva

Na tomto webu máte možnost sledovat přímé přenosy ze zasedání zastupitelstva města. Po nějaké době je možné si prohlédnout celý záznam ze zasedání. Je nutná anonymizace osobních údajů. Pojďmě se podívat jaký je zájem o tuto službu ze strany veřejnosti. Online přenos realizujeme pomocí streamovací služby Ustream, budeme tedy vycházet z jejich statistik. Časem přineseme i údaje o sledovanosti záznamů. 16. září 2015 – 27 diváků 14. října 2015 – 71 diváků Vzhledem k tomu, že…

Celý článek

Naše Svitavy zveřejnili podklady pro jednání zastupitelstva

Naše Svitavy zveřejnili podklady pro jednání zastupitelstva

Na webových stránkách zastupitelů za Naše Svitavy – www.nasesvitavy.cz, můžete nalézt materiály pro jednání zastupitelstva, které dostávají zastupitelé města. Před zveřejněním bylo nutné tyto materiály anonymizovat s ohledem na ochranu osobních údajů. Občané tak nyní mají možnost podrobně se seznámit s tím co se bude 14.10.2015 projednávat. Osobně v tom vidím velký přínos směrem k informovanosti občanů. Těším se, jak dopadne hlasování o bodě 4.7 – Návrh č. 1 klubu zastupitelů za Naše Svitavy – Novelizace jednacího řádu…

Celý článek

Nepřehledný rozpočet města Svitavy

Nepřehledný rozpočet města Svitavy

Rozpočet obce je nejdůležitější plánovací dokument územních samosprávných celků, podle něhož hospodaří. Pojďme se podívat jak je to s informováním veřejnosti. Na webových stránkách města nalezneme tyto odkazy http://www.svitavy.cz/cs/m-5128-rozpocet-mesta-na-rok-2015/ a http://www.svitavy.cz/cs/m-5127-rok-2015/ Bohužel se jedná o sumarizaci jednotlivých kapitol a již nevíme kolik stojí provoz a konkrétní investice. Pokud Vás zajímají podrobnější informace, musíte si zajít na úřad a tam vše potřebné zřejmě dostanete. Přitom by stačilo vyvěsit na web města pdf s rozpočtem na rok 2015, který byl na…

Celý článek

M.Sedlák: Informace ke zpřístupnění podkladů pro jednání zastupitelstva

M.Sedlák: Informace ke zpřístupnění podkladů pro jednání zastupitelstva

Město obdrželo informaci ve věci zveřejňování citlivých osobních údajů a protože tato mi byla v minulých dnech postoupena, dovolím si k věci uvést krátkou reakci. MV doporučilo obrátit se na ÚOOZ, který ve své odpovědi odkazuje na stanovisko č.11/2012. V uvedeném stanovisku je doporučení, kterým je vhodné se řídit. Z něho si dovolím využít citaci pasáže, kde se hovoří o tom, co by mělo být uvedeno v materiálech, kdy se zveřejňuje například záměr prodeje obecního majetku nebo kdy se v obdobných záležitostech projednávaná věc týká konkrétní…

Celý článek

Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva? Tak určitě…

Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva? Tak určitě…

Každý z nás byl někdy v kině. Někomu je bližší komedie, děti budou preferovat pohádky. Podíváme se do programu a vidíme kdy dávají něco zajímavého. Milovníci filmů mají dnes velké možnosti v přečtení recenzí na konkrétní snímek. Kdyby kino nezveřejňovalo podrobný program filmů, moc lidí by tam zřejmě nechodilo. Podobně to funguje na místním zastupitelstvu. Město Svitavy pravidelně informuje své občany, že se bude konat zasedání zastupitelstva. Současný stav vypadá tak, že víme kdy a kde, ale už…

Celý článek

A. Pavelka: Skutečně otevřená radnice?

A. Pavelka: Skutečně otevřená radnice?

Dnes jsem obdržel vyjádření Rady Města k moji žádosti, ze 13.7 2015, o poskytnutí konektivity pro zřízení přímého přenosu ze zářijového jednání MZ a jednání následujících. Je s podivem, jak k poskytnutí přistoupila RM(rada mocných?), jak striktně zamítla tuto žádost !! Před 30 lety by mě to asi nepřekvapilo, ale je otřesné, že tento verdikt vynesli představitelé města, mající ve volebním programu „otevřenost radnice“! Patrně se sluší jim připomenout, že k otevřené radnici nepostačuje otevřít dveře u vchodu a okno v prvním patře. Sice by…

Celý článek
1 2 3