Záznam ze zastupitelstva města Svitavy – 3.2.2016

Záznam ze zastupitelstva města Svitavy – 3.2.2016

Přinášíme Vám záznam ze zastupitelstva města Svitavy, které se konalo ve středu 3.2.2016. Video doporučujeme shlédnout na samostatné stránce, kde je možné se posouvat na konkrétní body jednání – http://www.svitavskelisty.cz/video/zastupitelstvo-3-2-2016/ Vojtěch Fadrný http://www.fadrny.cz

Celý článek

Moderní radnice

Moderní radnice

Na včerejším jednání zastupitelstva města Svitavy se opět projednávalo zveřejňování podkladů pro zastupitele na Internetu. Návrh opozice nebyl přijat. Pan starosta k danému bodu sdělil, že každý občan si může přijít na úřad pro tyto materiály osobně. Navíc je takto dostane v plné podobě. Nádhera, v roce 2016 budeme chodit osobně na úřad a žádat materiály. Podíváme-li se do programového prohlášení rady města, tak v bodě IX. KOMUNIKACE A PROPAGACE nalezneme toto: 3. podpoříme projekt „Moderní…

Celý článek

Město Svitavy pochybilo při zveřejnění audiozáznamů ze zasedání

Město Svitavy pochybilo při zveřejnění audiozáznamů ze zasedání

Od 1. října letošního roku se dle jednacího řádu zastupitelstva města Svitavy, pořizují zvukové záznamy ze zasedání. Každý takto pořízený audio či video záznam musí být před zveřejněním anonymizován. Jedná se především o vymazání citlivých pasáží, u kterých by mohlo docházet k porušení ochrany osobních údajů, viz. stanovisko ÚOOÚ. Město Svitavy zveřejnilo zvukový záznam z října a poté z prosince, bez jakékoliv anonymizace osobních údajů. Každý si tedy mohl poslechnout úplně vše co na jednání zaznělo….

Celý článek

Rozhovor se starostou Šimkem – rok po volbách – I. díl

Rozhovor se starostou Šimkem – rok po volbách – I. díl

Rozhovor se starostou města, panem Davidem Šimkem(SPMS). Máme rok od komunálních voleb. Jak byste zhodnotil fungování na radnici? Tento rok byl hodně hektický, zejména z důvodů, že končilo programovací období. To umožňovalo městu podat více žádostí do různých dotačních titulů. Díky tomu se podařilo získat dotace na snížení energetické náročnosti budov mateřských škol (MŠ Pražská, MŠ M. Horákové, MŠ M. Majerové a MŠ ČSA) a objektu kina. Z dalších velkých projektů jsme realizovali intenzifikaci čistírny…

Celý článek

Nepřehledný rozpočet města Svitavy

Nepřehledný rozpočet města Svitavy

Rozpočet obce je nejdůležitější plánovací dokument územních samosprávných celků, podle něhož hospodaří. Pojďme se podívat jak je to s informováním veřejnosti. Na webových stránkách města nalezneme tyto odkazy http://www.svitavy.cz/cs/m-5128-rozpocet-mesta-na-rok-2015/ a http://www.svitavy.cz/cs/m-5127-rok-2015/ Bohužel se jedná o sumarizaci jednotlivých kapitol a již nevíme kolik stojí provoz a konkrétní investice. Pokud Vás zajímají podrobnější informace, musíte si zajít na úřad a tam vše potřebné zřejmě dostanete. Přitom by stačilo vyvěsit na web města pdf s rozpočtem na rok 2015, který byl na…

Celý článek

M.Sedlák: Informace ke zpřístupnění podkladů pro jednání zastupitelstva

M.Sedlák: Informace ke zpřístupnění podkladů pro jednání zastupitelstva

Město obdrželo informaci ve věci zveřejňování citlivých osobních údajů a protože tato mi byla v minulých dnech postoupena, dovolím si k věci uvést krátkou reakci. MV doporučilo obrátit se na ÚOOZ, který ve své odpovědi odkazuje na stanovisko č.11/2012. V uvedeném stanovisku je doporučení, kterým je vhodné se řídit. Z něho si dovolím využít citaci pasáže, kde se hovoří o tom, co by mělo být uvedeno v materiálech, kdy se zveřejňuje například záměr prodeje obecního majetku nebo kdy se v obdobných záležitostech projednávaná věc týká konkrétní…

Celý článek

Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva? Tak určitě…

Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva? Tak určitě…

Každý z nás byl někdy v kině. Někomu je bližší komedie, děti budou preferovat pohádky. Podíváme se do programu a vidíme kdy dávají něco zajímavého. Milovníci filmů mají dnes velké možnosti v přečtení recenzí na konkrétní snímek. Kdyby kino nezveřejňovalo podrobný program filmů, moc lidí by tam zřejmě nechodilo. Podobně to funguje na místním zastupitelstvu. Město Svitavy pravidelně informuje své občany, že se bude konat zasedání zastupitelstva. Současný stav vypadá tak, že víme kdy a kde, ale už…

Celý článek

A. Pavelka: Skutečně otevřená radnice?

A. Pavelka: Skutečně otevřená radnice?

Dnes jsem obdržel vyjádření Rady Města k moji žádosti, ze 13.7 2015, o poskytnutí konektivity pro zřízení přímého přenosu ze zářijového jednání MZ a jednání následujících. Je s podivem, jak k poskytnutí přistoupila RM(rada mocných?), jak striktně zamítla tuto žádost !! Před 30 lety by mě to asi nepřekvapilo, ale je otřesné, že tento verdikt vynesli představitelé města, mající ve volebním programu „otevřenost radnice“! Patrně se sluší jim připomenout, že k otevřené radnici nepostačuje otevřít dveře u vchodu a okno v prvním patře. Sice by…

Celý článek
1 2