Zadávací řízení na opravu bazénu bylo zrušeno

Zadávací řízení na opravu bazénu bylo zrušeno

Rada města na svém jednání 15.1.2018 rozhodla o zrušení zadávacího řízení akce „Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Svitavy“ Bod jednání: Zrušení zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Svitavy“ Předkladatel: Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. Zprávu přednesl: Mgr. David Šimek, starosta V diskusi vystoupili: Mgr. Marcela Sezemská, Ing. Jaroslav Kytýr. Rada města Svitavy projednala předloženou zprávu a při výkonu působnosti…

Celý článek

Město Svitavy vyhlásí záměr prodeje stavební parcely, na které stojí Restaurace Bowling a Squash Svitavy

Město Svitavy vyhlásí záměr prodeje stavební parcely, na které stojí Restaurace Bowling a Squash Svitavy

Rada města Svitavy schválila na svém jednání, konaného dne 5. prosince 2017 následující: schvaluje v zájmu majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou č.p. 2160, v části obce Předměstí, postavené na pozemku stavební parcele č. 3497, zveřejnit záměr prodeje pozemku stavební parcely č. 3497 o výměře 1 003 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí předem určenému zájemci, který má zákonné předkupní právo k tomuto pozemku, za kupní cenu 651 950 Kč Z: vedoucí odboru rozvoje města Hlasování přítomno…

Celý článek

Rada města neschválila žádost o zvýšení kapacity ZŠ Svitavy-Lačnov

Rada města neschválila žádost o zvýšení kapacity ZŠ Svitavy-Lačnov

Rada města Svitavy projednala 28.2.2017 žádost ZŠ Svitavy-Lačnov o zvýšení kapacity školy. Výsledkem je zamítavé stanovisko. Žádost o zvýšení kapacity školy Předkladatel: Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury Zpracovatel: Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury Zprávu přednesl: Mgr. David Šimek, starosta V diskusi vystoupili: Mgr. Radoslav Fikejz, Mgr. Marcela Sezemská. Rada města Svitavy projednala předloženou zprávu a  neschvaluje podání žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o zvýšení kapacity základní školy,…

Celý článek

Zástupci města pojedou do Německa, radní Fikejz bere i manželku

Zástupci města pojedou do Německa, radní Fikejz bere i manželku

Zahraniční pracovní cesta zástupců města Svitavy do Würzburgu. Tak zněl jeden z projednávaných bodů posledního jednání(20.9.2016) Rady města Svitavy. Rada města Svitavy projednala předloženou zprávu a schvaluje vyslání delegace města Svitavy na blahořečení Engelmara Unzeitiga do Würzburgu v SRN ve složení Mgr. David Šimek, Pavel Čížek, Mgr. Radoslav Fikejz a Mgr. Lenka Fikejzová ve dnech 23. – 25.9.2016 Z: vedoucí odboru financí    Hlasování přítomno 5 členů rady, výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 0…

Celý článek

Hlasujte v anketě o podobu velkého kruhového objezdu

Hlasujte v anketě o podobu velkého kruhového objezdu

Zajímáte se o dění ve Svitavách? Chtěli byste se podílet na jejich rozvoji? Hlasujte a pomozte rozhodnout o podobě kruhového objezdu. Rada města Svitavy vypsala studentskou soutěž na výtvarné řešení velkého kruhového objezdu ve Svitavách. Předmětem soutěže bylo navrhnout vizuální řešení vnitřního prostoru okružní křižovatky silnic 1/43 a 1/34. Cílem soutěže bylo získat spektrum variant řešení vnitřní plochy kruhového objezdu. Do soutěže se přihlásilo 18 soutěžících s 19 návrhy. Ze soutěžních návrhů vybrala hodnotící porota…

Celý článek

Stanovisko Policie ČR: Z bezpečnostních důvodů nelze připustit průjezd nákladní dopravy po hrázi „U Dolního rybníka“

Stanovisko Policie ČR: Z bezpečnostních důvodů nelze připustit průjezd nákladní dopravy po hrázi „U Dolního rybníka“

Dostal se mi do ruky dopis (dole k nahlédnutí), kde pan starosta David Šimek odpovídá na petici ve věci nesouhlasu s průjezdem vozidel nad 3,5 tuny po ulici Slunečná. Zaujalo mě stanovisko Policie ČR, které uvádí: Omezením průjezdu nákladní dopravy by byla tato doprava převedena do jiné lokality. Jediným řešením připadá v úvahu místní komunikace ulice Olbrachtova a dále po hrázi „U Dolního rybníka“, což z bezpečnostních důvodů a šířkových poměrů nelze připustit. Nyní nákladní…

Celý článek