Houslařství v Lačnově

Houslařství v Lačnově

Na přelomu 19. a 20 století se v Moravském Lačnově rozvinula nová, pro tuto oblast pozoruhodná profese. Sedlák Franz Forberger, narozený v Moravském Lačnově byl nadšeným amatérským a vojenským muzikantem. V roce 1881 vyrobil své první housle, k jejichž stavbě použil dřevo ze starých vrat od stodoly. Povzbuzen počátečními úspěchy, přeměnil postupně svého koníčka na umělecké řemeslo. Z jeho pětí dětí se syn Robert vyučil houslařské profesi. Studoval houslařství na věhlasné umělecké škole v Schönbachu (Luby u Chebu). Po absolvování pracoval…

Celý článek

Výběrové řízení na chodník v Lačnově

Výběrové řízení na chodník v Lačnově

Dnes(29.3.2017) bylo zahájeno výběrové řízení na stavbu chodníku v Lačnově. Předmětem veřejné zakázky je novostavba komunikace pro pěší podél silnice I/43 ve městě Svitavy v ulici Hlavní. Komunikace pro pěší je navržena v základní šířce 2,0 m. Nový chodník, který bude umístěn v místě stávajícího otevřeného patníku příkopu, si vyžádá nové odvodnění chodníků, silnice I/43 a místních komunikací. Proto jsou součástí stavby objekty dešťové kanalizace a přípojky uličních vpustí. Součástí předmětu plnění je i výměna…

Celý článek

Reportáž o chodníku v Lačnově stále není

Reportáž o chodníku v Lačnově stále není

Za chvíli to bude už půl roku, co CMS TV divákům slibovala reportáž o chodníku v Lačnově. Pořad stále není. Krásně to demonstruje s jakým zaujetím se k této věci přistupuje. Na konci května nám k termínu speciálního pořadu o chodníku pan Horák napsal toto: Už na něm pracujeme, ještě čekáme na informace o případném ne/vyřízení žádosti o dotaci. Paráda, v půlce června jsme se dozvěděli jak žádost o dotaci na první etapu dopadla(kladně), ale reportáž nikde. A tyto služby si…

Celý článek

Dotace na 1.etapu chodníku v Lačnově je schválena

Dotace na 1.etapu chodníku v Lačnově je schválena

SFDI schválil 14.6.2016 žádost o dotaci na 1.etapu chodníku v Lačnově. Zde je přehled všech schválených žádostí výborem Bezpečnost 2016: http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2016_bezpecnost_schvalene_2016.pdf Rozpočtové náklady na výstavbu prvního a druhého úseku chodníku v délce 809 m jsou vypočteny na 11,4 milionů korun s DPH. Maximální výše dotace je ve 85% a limitní příspěvek činní 7,323 milionů Kč. Vojtěch Fadrný http://www.fadrny.cz

Celý článek

Zastupitelé za KSČM: Chodník v Lačnově je naší prioritou. V navrhovaném rozpočtu tomu tak není.

Zastupitelé za KSČM: Chodník v Lačnově je naší prioritou. V navrhovaném rozpočtu tomu tak není.

Po jednání zastupitelstva 23.března 2016, na kterém byl schvalován rozpočet pro letošní rok, si vážně klademe otázku, jaká je role zastupitelstva a zda je zastupitelstvo vůbec nutné. Zákon o obcích jeho funkci stanoví jasně. Ve Svitavách však může úlohu zastupitelstva klidně převzít Ústav pro jazyk český. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že usnesení, které zastupitelstvo přijme 21 hlasy včetně hlasu pana starosty v březnu 2015, po roce nemá žádnou váhu, k ničemu nezavazuje a nikomu neukládá žádnou povinnost, natož povinnost jej plnit. Tak…

Celý článek

Miroslav Sedlák: Chodník – český jazyk a etika

Miroslav Sedlák: Chodník – český jazyk a etika

Sledujeme, jak se Svitavy zkrášlují, rozrůstá Park Patriotů, brzy se začne upravovat prostranství před kinem, budovat „centrální tělocvična“, rekonstruovat bazén. Rekonstruovat se bude také několik chodníků v centru města, ovšem na ten lačnovský si nejspíš ještě rok počkáme. Když už se čekalo patnáct let, proč by se nepočkalo ještě jeden. Nepamatuji si tak emotivní občanské vyjádření, jakým byla prosba o chodník v Lačnově na posledním zastupitelstvu. Občané městské části Lačnov, dovolte mi, abych se Vám alespoň touto cestou omluvil. Omluvil za…

Celý článek

Lidmila Kružíková: Dočkají se Lačnovští chodníku?

Lidmila Kružíková: Dočkají se Lačnovští chodníku?

Je to příběh, který se táhne už hodně dlouho. Lačnov je součástí Svitav, ale bohužel takovou součástí, která většinu zastupitelstva nezajímá. Je sice pravda, že se opravilo koryto řeky Svitavy (což ale muselo být kvůli povodním), částečně se zkulturnila ulice Zadní, zrušily se ale některé lávky. Tato část města také nemá žádný obchůdek. Co však obyvatele trápí nejvíc, je chodník, aby se alespoň trochu zlepšila bezpečnost. Lačnovem totiž vede silnice I. třídy směr Česká Třebová,…

Celý článek

Chodník v Lačnově: Jazykový výklad usnesení

Chodník v Lačnově: Jazykový výklad usnesení

Na jednání zastupitelstva města Svitavy(23.3.2016) se diskutovalo o výkladu usnesení z loňského března, ve věci chodníku v Lačnově. Starosta David Šimek prezentoval výklad tohoto usnesení z pohledu Ústavu pro jazyk český Akademie věd České Republiky. Zde je:   Pojďme se nyní zamyslet nad tím, kam se posouvá politická kultura komunální politiky ve Svitavách. Občany Lačnova trápí spousty let chybějící chodník podél frekventované ulice Hlavní. Kdo tu situaci zažil, tak mi jistě dá za pravdu, že někdy…

Celý článek
1 2