Německá kronika Moravského Lačnova

Německá kronika Moravského Lačnova

Vážený čtenáři, předkládám ti k přečtení jednotlivé díly překladu německy psané kroniky Moravského Lačnova, jak ji v roce 1975 sepsali a vydali Willy a Marianne Heinzovi z Göpingenu v SRN. Autoři byli do roku 1945 občany Moravského Lačnova a v roce 1946, v důsledku výsledků 2. světové války a závěrů Postupimské konference, zařazeni do odsunu. Obdobné kroniky mají i další obce v okolí Svitav. Kronika je psána pohledem autorů a překlad dle možností zachovává jejího ducha….

Celý článek