Mariánský sloup ve Svitavách a jeho autor Johann Sturmer

Mariánský sloup ve Svitavách a jeho autor Johann Sturmer

Výraznou dominantou horní části svitavského náměstí Míru je vedle kostela Navštívení Panny Marie také mariánský či morový sloup. Přestože kolem něj projdou denně stovky lidí, málokdo zná jeho historii. Cedulka umístěná na sloupu nás informuje, že se jedná o dílo neznámého autora a z hlediska uměleckého se řadí mezi běžné sochařské práce, snad z okruhu olomouckých dílen, a nijak nevybočuje z místní tradice. V minulých letech jsem se věnoval baroknímu sochařství na Moravě a mé bádání mi pomohlo…

Celý článek