M.Sedlák: Pár osobních poznatků z posledního zasedání MZ – 2. září 2015

M.Sedlák: Pár osobních poznatků z posledního zasedání MZ – 2. září 2015

Vím, překroutit se dá vcelku cokoliv a kýmkoliv. Protože jsem politickým zmocněncem občanů, jsem povinen řídit se nejen svým svědomím, ale především jejich pověřením. Vyjádřeno principiálně osnovou programu, na základě kterého mě občané/voliči do zastupitelstva poslali. Nemám a ani necítím mandát čtyřletý, bez omezení, ale především vnímám, že jsem povinen dodržovat základní etiku slušnosti a odpovědnosti. K poslednímu zasedání Zastupitelstva města Svitavy bych ovšem rád přidal něco málo ze svých poznatků. 1. Jménem klubu zastupitelů…

Celý článek