Stanovisko Policie ČR: Z bezpečnostních důvodů nelze připustit průjezd nákladní dopravy po hrázi „U Dolního rybníka“

Stanovisko Policie ČR: Z bezpečnostních důvodů nelze připustit průjezd nákladní dopravy po hrázi „U Dolního rybníka“

Dostal se mi do ruky dopis (dole k nahlédnutí), kde pan starosta David Šimek odpovídá na petici ve věci nesouhlasu s průjezdem vozidel nad 3,5 tuny po ulici Slunečná. Zaujalo mě stanovisko Policie ČR, které uvádí: Omezením průjezdu nákladní dopravy by byla tato doprava převedena do jiné lokality. Jediným řešením připadá v úvahu místní komunikace ulice Olbrachtova a dále po hrázi „U Dolního rybníka“, což z bezpečnostních důvodů a šířkových poměrů nelze připustit. Nyní nákladní…

Celý článek