Starosta Šimek opět perlil

Starosta Šimek opět perlil

Včera jsem se byl podívat na akci Kulatý stůl: Co Svitavany trápí? Vše bylo docela fajn až na závěr, ale k tomu se dostaneme. Město Svitavy tu a tam pořádá kulaté stoly s občany. Lidé mají možnost se na cokoliv zeptat. Mě osobně zajímaly investice týkající se městské části Lačnov. Pojďme se na to podívat: Chodník– zatím se neví jak dopadla žádost o dotaci na celou realizaci. Město ale bude podávat další žádosti. Pokud nic…

Celý článek

Nevypověditelná smlouva

Nevypověditelná smlouva

Na posledním jednání zastupitelstva, vznesl zastupitel Pavelka(Naše Svitavy) dotaz ohledně smlouvy o výpůjčce pozemku vedle Sportovní haly Na střelnici. Stojí tam Bowling a Squash. Málokdo ale ví, že ta budova je již 14 let na pozemku města. Proběhla k tomu zajímavá diskuze, která by neměla zapadnout. V roce 2002 byla uzavřena smlouva o výpůjčce, kde je velmi vágně definována doba trvání. Pozemek je vypůjčen bezplatně! Celou smlouvu, včetně dodatku podepsaného současným vedením města naleznete v registru…

Celý článek

VIDEO: Reportáž o chodníku v Lačnově

VIDEO: Reportáž o chodníku v Lačnově

Po půlroce jsme se dočkali slibované reportáže o chodníku v Lačnově. Umí si vedení města vůbec představit, že by stavělo něco bez dotace? Jistě že ano, třeba bazén má stát cca 140 milionů a dotace na něj nebudou. Vezme se úvěr a hurá opravíme ho. No a otevře se hezky v září 2018, budou komunální volby, tak co bychom pro ty lidi neudělali že. Když jde ale o bezpečnost části obyvatel města, tak jedině s…

Celý článek

Reportáž o chodníku v Lačnově stále není

Reportáž o chodníku v Lačnově stále není

Za chvíli to bude už půl roku, co CMS TV divákům slibovala reportáž o chodníku v Lačnově. Pořad stále není. Krásně to demonstruje s jakým zaujetím se k této věci přistupuje. Na konci května nám k termínu speciálního pořadu o chodníku pan Horák napsal toto: Už na něm pracujeme, ještě čekáme na informace o případném ne/vyřízení žádosti o dotaci. Paráda, v půlce června jsme se dozvěděli jak žádost o dotaci na první etapu dopadla(kladně), ale reportáž nikde. A tyto služby si…

Celý článek

Mediální výbor v Litomyšli nedoporučuje natáčet zastupitelstvo. Neříká ale proč.

Mediální výbor v Litomyšli nedoporučuje natáčet zastupitelstvo. Neříká ale proč.

19. května jsem se zúčastnil jednání mediálního výboru v Litomyšli. Prezentoval jsem tam možnosti natáčení jednání zastupitelstva města. V aktuálním vydání tamního zpravodaje Lilie k tomu vyšel článek. Zde je část textu: Členové mediálního výboru se 19. května sešli k dalšímu jednání. Věnovali se možnému pořizování záznamu či online přenosu ze zastupitelstva, článku Milana Strnada na politické dvoustraně i připravovaným změnám webových stránek města. Jako hosté se zúčastnili Radek Pulkrábek, Vojtěch Fadrný a František Renza….

Celý článek

Na slibovaném speciálním pořadu v CMS TV k problematice lačnovského chodníku se již pracuje

Na slibovaném speciálním pořadu v CMS TV k problematice lačnovského chodníku se již pracuje

Vzpomínáte si, jak na začátku února byla ve vysílání místní CMS TV zveřejněna informace, že se připravuje speciální pořad k problematice lačnovského chodníku? Nyní máme konec května a reportáž stále nikde. Text, který vidíte na obrázku, se ve vysílání místní televize objevil poté, co si někteří zastupitelé stěžovali na reportáž z jednání mimořádného lednového zastupitelstva. Stejný text se objevil i na Facebooku CMS TV: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1125540250811880&id=179781382054443 Ředitel CMS TV Petr Horák, nám na dotaz na kdy…

Celý článek

Neobjektivní reportáž CMS TV za naše peníze. Vyjádření Petra Horáka.

Neobjektivní reportáž CMS TV za naše peníze. Vyjádření Petra Horáka.

Na webu www.nasesvitavy.cz se objevilo vyjádření Petra Horáka(provozovatel CMS TV – lokální televize) k dopisu Rady z.s. Naše Svitavy. Nejprve je potřeba se vrátit o několik týdnů zpátky a připomenout si co se vlastně stalo, psali jsme o tom v tomto článku: http://www.svitavskelisty.cz/neobjektivni-reportaz-cms-tv-za-nase-penize/ Vyjádření pana Horáka ke vzniklé situaci:             Pan Horák uvádí, že v dané reportáži NENALEZL ŽÁDNÉ VĚCNÉ ROZPORY MEZI KOMENTÁŘEM REPORTÁŽE A USNESENÍM MZ. Tady si z občanů někdo dělá srandu. A…

Celý článek

Reportáž Vs. Záznam

Reportáž Vs. Záznam

Představme si situaci kdy na fotbalový zápas nikdo nepřijde. V reportáži o utkání nalezneme archivní záběry, na kterých bude vidět že bylo skoro vyprodáno. Zde je krátké video, které ukazuje jak vypadala reportáž o mimořádném zastupitelstvu v místní CMS TV a jak to vypadalo na samotném jednání. Jen pro úplnost, na zasedání byla minimální účast. Videozáznamy ze zastupitelstva mají smysl. Prezentují totiž skutečnost.   https://www.youtube.com/watch?v=WXtGMvNEsi4 Vojtěch Fadrný http://www.fadrny.cz

Celý článek

Neobjektivní reportáž CMS TV za naše peníze

Neobjektivní reportáž CMS TV za naše peníze

Svitavská televize nedávno odvysílala reportáž z mimořádného zasedání zastupitelstva města Svitavy, které se konalo 20.1.2016. Na tom by jistě nebylo nic špatného, pokud by informace v reportáži byly pravdivé. Pokud si pustíme onu reportáž a porovnáme komentář pana Horáka s přijatým usnesením z onoho jednání, tak zjistíme, že tomu tak není. Problematická pasáž: Komentář pana Horáka: „Většina ale nakonec hlasovala pro aktuální návrh vedení města. Tedy pro postupnou výstavbu podmíněnou získáním dotace“. Podíváme-li se do usnesení zastupitelstva, tak…

Celý článek

Komentář k zasedání zastupitelstva 3. února 2016

Komentář k zasedání zastupitelstva 3. února 2016

Dle programu zasedání (podrobný program níže) se neočekával nijak dramatický průběh. Většina bodů byla pouze žurnálním a procedurálním procesem. Majetkoprávní úkony se nesly v konstruktivním duchu projednávání, diskuze byla pouze běžné a projednání jednotlivých bodů šlo jako na drátkách. Za zmínku v této části zasedání stojí snad schválení jen snad investičních akcí „Park Patriotů, terénní úpravy – Etapa 3“ a „Terénní úpravy pro dočasné uložení zemin pro výstavbu poldrů –  skrývka ornice“, které umožňují za úplatu uložit…

Celý článek