Ceny města Svitavy. Čestné občanství Jiřímu Brýdlovi

Ceny města Svitavy. Čestné občanství Jiřímu Brýdlovi

Zastupitelstvo města Svitavy na svém červnovém zasedání rozhodlo, že bude jednou za 10 let udělovat cenu města a schválilo její statut. Nová cena nebude udělována aktivním politikům, členům zastupitelstva města v tom daném období. Její hlavní myšlenkou je vyrovnávání se s dluhem, který vůči aktivním lidem ve městě Svitavy mají, jako výraz úcty a poděkování za nezištné aktivity. Cena si vzala vzor z podobného statutu z partnerského města Žiaru nad Hronom. Udělovat se bude v…

Celý článek