Jedna velká blamáž koalice – zasedání zastupitelstva 30. června 2016

Jedna velká blamáž koalice – zasedání zastupitelstva 30. června 2016

Skoro se nám nechce Vám občanům cokoliv komentovat z posledního zasedání zastupitelstva, ale slušnost a potřeba osvětlit děj je zásadní a na některé body je prostě nutné reagovat a okomentovat je. Vše, co se na našich stránkách můžete dočíst v souvislosti s jednáním zastupitelstva, snad konečně bude vnímáno jako informace korektní a pravdivá, popisující nezkresleně průběh jednání. Alespoň v to doufáme, neboť právě na posledním zasedání bylo možné se přesvědčit o tom, že co je OFICIÁLNĚ zveřejněno nemusí být…

Celý článek

Miroslav Sedlák(Naše Svitavy): Komentář k zasedání zastupitelstva 4. května 2016

Miroslav Sedlák(Naše Svitavy): Komentář k zasedání zastupitelstva 4. května 2016

NÁVRH ÚPRAV JEDNACÍHO ŘÁDU PO ČTVRTÉ NEÚSPĚŠNÝ… Na program uplynulého zasedání bylo několik výročních zpráv, o bezpečnosti ve městě, kriminalitě o kulturních zařízeních. Dále schválení závěrečného účtu města za rok 2015, zprávy z provedených kontrol, majetkoprávní úkony a dotace v sociální oblasti. Nominace a schválení zástupce města ve společnosti LIKO a další pokus o úpravu jednacího řádu MZ. Poměrně vysoký počet omluvenek (9) ukazoval na zájem o projednávanou problematiku. Tentokrát byl sál poněkud poloprázdný, chyběli i někteří zástupců…

Celý článek

Je absurdní že v dnešní době nejsou materiály online

Je absurdní že v dnešní době nejsou materiály online

Na zastupitelstvu byl již počtvrté předložen návrh na změnu jednacího řádu, ve věci zveřejňování materiálů pro zastupitele na internetu. Zastupitelé za Naše Svitavy již nějakou dobu dávají veřejnosti k dispozici tyto materiály na svých stránkách – www.nasesvitavy.cz. Při projednávání upozornil pan Komůrka (SPMS), že došlo k pochybení a jeden materiál nebyl anonymizován, za což následně paní Vévodová(Naše Svitavy) přijala zodpovědnost. Pan Pavelka(Naše Svitavy) zmínil, že město 2x pochybilo při zveřejnění audiozáznamů. Debata se stočila k tomu,…

Celý článek

Audio ze zasedání nikdo neposlouchá. Zájem je o video.

Audio ze zasedání nikdo neposlouchá. Zájem je o video.

Na včerejším jednání zastupitelstva zazněla informace kolik lidí poslouchá audio záznam. Ústy pana Mgr. Radoslava Fikejze(SPMS) bylo řečeno, že se jedná o 4 lidi. Nebylo specifikováno zda se jedná o souhrn všech přehrání, či jde o průměr na jedno zastupitelstvo. Je s podivem, že město Svitavy stále dělá audio záznamy, když o ně není žádný zájem. Jiná je však situace u videozáznamů. Přímý přenos ze zastupitelstva v březnu sledovalo 282 diváků. A záznam si poté…

Celý článek

Audiozáznam už není taková ostuda

Audiozáznam už není taková ostuda

Na konci října 2015 jsem zde psal článek ohledně prezentace audio záznamů ze zastupitelstva, viz. http://www.svitavskelisty.cz/audio-zaznam-ze-zastupitelstva-je-jedna-velka-ostuda/ Nyní(po půl roce!) to vypadá, že se konečně hnuly ledy a primitivní audiopřehrávač byl nahrazen tím nativním, který Vám ukazuje čas přehrávání i jak je celý záznam dlouhý. Můžete si tak mnohem lépe poslechnout konkrétní časový úsek. Zde je potřeba zdůraznit, že se jistě jedná o krok správným směrem – zde je audio ze zastupitelstva. Na změnu přehrávače jsem apeloval již několik měsíců….

Celý článek

Postřehy a pocity občana – nováčka

Postřehy a pocity občana – nováčka

Na stránkách SPMS a v periodiku Naše město vyšel článek zastupitelky Věry Stichové, ve kterém se zamýšlí nad pocity zastupitele – nováčka. Paní zastupitelka píše o tom, jak odpovědi na své dotazy získává na odborech MÚ nebo přímo u vedení města. Na jednání pak dorazí připravena. Dále uvádí, že však někteří zastupitelé takto připraveni nejsou a na jednání se pak mnohdy řeší zbytečnosti. Opozice to dělá možná jen pro zviditelnění v médiích. Protože se již…

Celý článek

Město Svitavy pochybilo při zveřejnění audiozáznamů ze zasedání

Město Svitavy pochybilo při zveřejnění audiozáznamů ze zasedání

Od 1. října letošního roku se dle jednacího řádu zastupitelstva města Svitavy, pořizují zvukové záznamy ze zasedání. Každý takto pořízený audio či video záznam musí být před zveřejněním anonymizován. Jedná se především o vymazání citlivých pasáží, u kterých by mohlo docházet k porušení ochrany osobních údajů, viz. stanovisko ÚOOÚ. Město Svitavy zveřejnilo zvukový záznam z října a poté z prosince, bez jakékoliv anonymizace osobních údajů. Každý si tedy mohl poslechnout úplně vše co na jednání zaznělo….

Celý článek

Je potřeba si říci, že u nás na úřadě to musí mít štábní kulturu

Je potřeba si říci, že u nás na úřadě to musí mít štábní kulturu

Na zastupitelstvu města Svitavy 14.10.2015 pronesl pan starosta Šimek slova uvedená v titulku tohoto článku. Můžete se přesvědčit na videozáznamu tady: http://www.svitavskelisty.cz/video/zastupitelstvo-14-10-2015/#/time/6553 Když se podíváte do zápisů ze zasedání, zjistíte, že některé údaje jsou zakřížkovány. Je to z důvodu ochrany osobních údajů. Když si ale pustíte audio záznam z téhož zasedání, tak budete možná překvapeni stejně jako já. Na audiu není nic anonymizováno. Je tam vše co bylo na zasedání řečeno. Proto se musíme opravdu ptát, proč…

Celý článek

Audio záznam ze zastupitelstva je jedna velká ostuda

Audio záznam ze zastupitelstva je jedna velká ostuda

Město Svitavy pořizovalo z říjnového zasedání(14.10.2015) zastupitelstva zvukový záznam. Nebudu nyní hodnotit kvalitu pořízeného záznamu, ale zaměřím se na uživatelský dojem z jeho prezentace. Pojďme se nyní podívat jakou formou je toto audio vystaveno na webových stránkách města. Naleznete ho v sekci Úřední deska -> Zápisy z jednání Zastupitelstva města Svitavy . Odkaz na stažení celého audia však překvapivě chybí, ti chytřejší zjistí že je k dispozici na této adrese. Posuďte sami: Uživateli je předhozen primitivní přehrávač, kde nevidíte ani tu nejzákladnější…

Celý článek