Svitavy mají rozklikávací rozpočet.

Související příspěvky

rozklikavaci-rozpocetSvitavy mají konečně k dispozici rozklikávací rozpočet. Naleznete ho na adrese rozpocet.svitavy.cz Jako velké pozitivum spatřuji to, že je možné se podívat i na minulé roky. Aktuálně jsou zadané údaje od roku 2012 – 2015. Občané tak mají snazší přístup k údajům o financování města. To doteď nebylo.

Rozpočtový portál nabízí celkem přehledné členění do jednotlivých sekcí. Dobré je, že v detailu investiční akce vidíme i ve kterých letech byla rozpočtována.
Např. Akce: 00449 Chodník Albert – U Tří mostů byla rozpočtována v letech 2014 i 2015.

Horší to je už ale např. s dotacemi různým sportovním oddílům. Nic konkrétního jsem k tomu nenašel. Podíval jsem se do odboru školství a kultury, viz. odkaz na kapitolu a tam je uvedeno úplně dole toto:

rozpocet-telovychova

Z výše uvedeného se vůbec nedozvím kolik prostředků jde třeba soukromé firmě Svitavský Basket s.r.o.

Je velká škoda, že rozklikávací rozpočet nemá funkci vyhledávání. Pro běžného uživatele by to jistě byla vítaná pomoc při hledání informací. Hodně věcí zůstává skryto za obecnými názvy položek. Z tohoto pohledu považuji za důležité, trvalé zveřejňování návrhů rozpočtů, tak jak jdou na zastupitelstvo. Tam se totiž občan dozví mnohem více podrobnějších informací. Údaje v rozklikávacím rozpočtu zůstaly bohužel někde na půli cesty.