Svitavy jako Kocourkov. Materiály pro zastupitele.

Související příspěvky

1448541533-kocourkovRád bych dnes zahájil nový seriál článků, kde se budu věnovat podivnostem, které někdy zaznívají na jednání zastupitelstva města Svitavy. Již více než rok se jednání účastním a dokumentuji jeho dění pomocí videa. Právě díky videozáznamům je snadné doložit co na jednáních zaznělo. Je to docela legrace.

Před rokem(srpen 2015) jsem poslal zastupitelům města Svitavy podnět, že by bylo dobré začít poskytovat materiály pro zastupitele i veřejnosti. Důvod je zcela prostý. Občané města mají podle mě právo na informace o tom, jak město hospodaří a funguje. K tomu jednoznačně patří i materiály, které slouží voleným zástupcům k rozhodování. Na základě těchto podkladů se mnohdy rozhoduje o zcela zásadním osudu města.

Zatím se stále nedaří tuto myšlenku ve Svitavách prosadit. Materiály se musí před zveřejněním anonymizovat.

Na únorovém zasedání pan starosta Šimek sdělil, že každý občan města Svitavy může přijít a před jednáním dostane materiály v plné podobě. Tato formulace posloužila jako docela dobrý argument proč nedělat anonymizovanou verzi. Viz. video:

Tak si vyzkoušíme jak to tedy je.

Požádal jsem 2 dny dopředu(17.10.) o materiály pro zastupitele. Bylo mi odpovězeno, že by se to muselo anonymizovat a z kapacitních důvodů to nelze časově do jednání stihnout. OK, to lze samozřejmě pochopit. Chtěl jsem tedy nahlédnout do materiálů na zastupitelstvu v plném znění. Pan starosta přeci říkal, že již 25 let mají občané toto právo. Co se ale nestalo. Nejenom, že jsem přímo na jednání žádné materiály do ruky nedostal, ale navíc se zjistilo že bez anonymizace mi je ani dát nemohou. Veřejnost při jednání vidí materiály jen v té podobě, že občas se něco promítne na projektoru k danému bodu.

Minulý týden jsem tuto záležitost probíral s právníky na MÚ Svitavy. Závěr zní: Občané nedostanou před jednáním materiály pro zastupitele bez toho, aniž by byly anonymizovány! Hotovo, tečka.

Fascinuje mě, jaké informace jsou předkládány zastupitelům města Svitavy. Když si to pak začnete ověřovat v praxi, nestačíte se divit. Zastupitelé byli na únorovém zasedání uvedeni panem starostou Šimkem v omyl a na základě těchto informací rozhodli o nepořizování anonymizovaných materiálů pro veřejnost.

Registr smluv

V souvislosti s pořizováním anonymizovaných materiálů pro zastupitele v minulosti zaznělo, že na úřadě nemáme dostatečné lidské zdroje. Zastupitel Sedlák přišel s nápadem, že by anonymní verzi připravoval každý jednotlivý předkladatel návrhu. Velmi často se jedná o vedoucí odborů MÚ. V reálu se jedná o to, že anonymizujete akorát majetkoprávní věci a zápůjčky ze sociálního fondu. Jinde osobní údaje obvykle nejsou. Na to se strhla diskuze, že to ale přeci nejde, že za to musí být někdo zodpovědný. Někdo by to musel na závěr celé kontrolovat a jsme zase na začátku.

Od července tu máme registr smluv. Jakékoliv zveřejnění je možné pouze v anonymizované podobě. Hádejte kdo tu anonymizaci smluv na městě dělá? Správně, vedoucí odborů na MÚ.

Vidíte ten paradox. Vedoucí odborů nemůžou provádět anonymizaci důvodových zpráv. Ti stejní lidé ale mohou anonymizovat smlouvy. Kocourkov.