Studie říká: Svitavy a Moravská Třebová se rozhodly podporovat hazard

Související příspěvky

Provozování „hracích automatů“ v hernách, kasinech či různých typech restauračních zařízení zvyšuje kriminalitu. Prokázala to studie Nadačního fondu proti korupci a sdružení Naši politici, která srovnala ukazatele kriminality a hazardu u všech měst České republiky s více jak 5 tisíci obyvateli.

Kriminalitu samozřejmě ovlivňuje celá řada faktorů a autoři studie netvrdí, že automaticky největší počet heren musí být v nejnebezpečnějších městech. Vliv hazardu na kriminalitu lze dokázat při výpočtu ukazatelů u skupiny podobně velkých sousedících měst, díky čemuž lze eliminovat vedlejší faktory. Uvést lze například skupinu 4 téměř stejně velkých měst v Pardubickém kraji, které vzájemně sousedí – Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy a Moravská Třebová. Ukazatele hazardu a kriminality zde byly srovnávány za období 2013 a 2016. Dvě z těchto měst se rozhodly vyhlásit nulovou toleranci hazardu a tvrdě postihovat hazard – Vysoké Mýto a Litomyšl. Naopak Svitavy a Moravská Třebová se rozhodly podporovat hazard, či v případě Svitav dokonce zvýšit počet povolených „hracích přístrojů“. V roce 2013 byla míra kriminality ve všech městech poměrně vysoká, ovšem následně se „přelila“ do těch měst, ve kterých byl podporován hazard. V roce 2016 měla jednoznačně nejnižší kriminalitu obě města s nulovou tolerancí hazardu.

Prokázání vlivu hazardu na kriminalitu na praktickém příkladu

Během samotného výpočtu jsme narazili na celou řadu různých skupin měst, kde prokázání vlivu hazardu na kriminalitu je nejvíce výstižné. Tento ilustrativní příklad znázorňuje vývoj kriminalitu a hazardu u 4 téměř stejně velkých měst v Pardubickém kraji, které navíc vzájemně sousedí – Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy a Moravská Třebová. Počet obyvatel se u těchto měst pohyboval v rozmezí 10-17 tisíc.

studie-1

Ukazatele hazardu a kriminality zde byly srovnávány za období 2013 a 2016. Dvě města se rozhodla vyhlásit nulovou toleranci hazardu a velice tvrdě postihovat hazard – Vysoké Mýto a Litomyšl. Naopak Svitavy a Moravská Třebová se rozhodly podporovat hazard či v případě Svitav dokonce zvýšit počet povolených „hracích přístrojů“ v městě. Srovnávat tak lze zcela odlišnou politikou obou dvojic ve vztahu k hazardu.

V roce 2013 bylo v Litomyšli registrovaných 79 hracích přístrojů, ve Vysokém Mýtě pro změnu 78 přístrojů. V roce 2016 již v Litomyšli nebyl u Ministerstva financí registrován ani jeden přístroj, ve Vysokém Mýtě čekal v roce 2016 na zrušení již poslední jeden jediný automat. Právě Vysoké Mýto mělo z této čtveřice měst nejvyšší kriminalitu v roce 2013, nicméně v roce 2016 po těžkém boji s hazardem se mohlo pyšnit zcela jinými ukazateli.

Podstatou ovšem tohoto srovnání je fakt, že po roce 2013 se kriminalita začala „přelévat“ do těch měst, ve kterých byl podporován hazard. V roce 2016 měla jednoznačně nejnižší kriminalitu 2 města s nulovou tolerancí hazardu, zatímco v roce 2013 bylo vše jinak.

hazard-tabulka

Závěry

1. V Pardubickém kraji projevuje největší vstřícnost k tvrdému hazardu Přelouč, Polička a Pardubice. V Pardubicích je situace zajímavá mimo jiné v tom, že před komunálními volbami v roce 2014 někteří politici slibovali prosazování nulové tolerance hazardu, později „zúžení“ hazardu, nicméně ve skutečnosti počet hracích přístrojů od roku 2014 razantně vzrostl o dalších sto přístrojů na výsledných 917. Někteří členové městské koalice si zkrátka své sliby rychle rozmysleli.90 Naopak nulovou toleranci hazardu vyhlásili zastupitelé Lanškrounu a Litomyšle. Právě v Litomyšli měl tento zákaz ještě dohru v podobě soudního střetu mezi městem a majitelem kasin s vítězstvím pro město. Mezi trojici měst s nejpřísnějším přístupem k tvrdému hazardu patří ještě Vysoké Mýto, kde byl schválen zákaz hazardu již v roce 2011.

2. Největší míra kriminality v Pardubickém kraji je v Pardubicích, Moravské Třebové a Svitavách. Ve Svitavách se vyskytují 2 velké vyloučené lokality,91 kde je kriminalita vyšší a město zde po vzoru Vysokého Mýta zavedlo romské hlídky. Moravská Třebová drží dokonce prvenství v kriminalitě u mládeže v Pardubickém kraji a přístup radnice k řešení tohoto problému lze spíše vnímat jako nečinnost, než aktivní přístup.92 Nejbezpečněji je naopak v Letohradě, Chocni a Hlinsku.

3. Velice cenné srovnání nabízí pohled na 4 v zásadě sousedící velká města v tomto kraji: Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy a Moravská Třebová. Počet obyvatel u jednotlivých měst se pohybuje mezi 10-17 tisíci. Všechna 4 města měla v roce 2013 dosti vysokou kriminalitu a následně tato města přistoupila poněkud rozdílně k otázce hazardu. Zatímco ve Vysokém Mýtu a Litomyšli zcela zakázali tvrdý hazard ve svém městě, tak naopak Svitavy a Moravská Třebová hazard nejenom že nezakázali či výrazně neomezili, ale jejich počet se v jednom případě dokonce zvýšil a v druhém nepatrně snížil. Po 3 letech lze tento rozdílný přístup k regulaci hazardu vyhodnotit. Oběma městům, která přistoupila k nulové toleranci hazardu (Vysoké Mýto a Litomyšl), razantně poklesla kriminalita. Naopak města, které hazard neomezila (Svitavy a Moravská Třebová), snížila kriminalitu pouze nepatrně anebo v druhém případě mnohem méně. Zatímco v roce 2013 největší míru kriminality z těchto 4 měst mělo Vysoké Mýto, tak na konci roku 2016 toto neblahé prvenství získala Moravská Třebová. Jinými slovy – obě města, která zakázala hazard, mají v roce 2016 nižší Index kriminality nežli obě města, která dál podporují hazard. V roce 2013 ovšem bylo vše jinak. Tento názorný příklad jasně dokládá vliv hazardu na míru kriminality.

 

Zdroj: Hazard zvyšuje kriminalitu
Studie: Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu