Starosta Šimek opět perlil

Související příspěvky

david-simek-0415_galerie-980Včera jsem se byl podívat na akci Kulatý stůl: Co Svitavany trápí? Vše bylo docela fajn až na závěr, ale k tomu se dostaneme.

Město Svitavy tu a tam pořádá kulaté stoly s občany. Lidé mají možnost se na cokoliv zeptat. Mě osobně zajímaly investice týkající se městské části Lačnov. Pojďme se na to podívat:

Chodník– zatím se neví jak dopadla žádost o dotaci na celou realizaci. Město ale bude podávat další žádosti. Pokud nic nedopadne, tak nejspíše v březnu bude řešeno co dál. Uvidíme.

Oprava ulice Zadní, úsek u školy – všichni kdo dávají své děti do školy v Lačnově tak vědí, že stav ulice Zadní v této části Lačnova je naprosto katastrofální. Dle slov starosty Šimka se však v příštím roce tento problém řešit nebude. Škoda.

Úplně na závěr jsem položil dotaz, že když můžeme mít živé přenosy z udílení cen města Svitavy, tak zda se uvažuje o stejném využití třeba pro jednání zastupitelstva. Jednou za 2 měsíce ve středu v 16:00 by Vám v místní TV běželo živě jednání nejvyššího orgánu obce. Hmm, tak tohle ne. To bude drahé a neuvažuje se o tom.

Video z kulatého stolu:

Starostu Šimka musí natáčení neuvěřitelně štvát. Stalo se totiž něco neuvěřitelného. Byl jsem přede všemi starostou obviněn z toho, že nemám dostatek slušnosti a odvahy k tomu, abych se zeptal zda si to tam smím natáčet. A teď pozor. Na kulatém stole natáčel Petr Horák ml. pro CMS TV. Na můj dotaz „jaký je v tom rozdíl“ mi bylo řečeno, že on může. On má zpravodajskou licenci. Jeden z přítomných občanů upozornil na skutečnost, že si ho tam někteří lidé fotili. Na to reagovala tisková mluvčí Pustinová, že se jednalo o redaktorku Svitavského Deníku a pak vedoucího IC Petra Šmerdu. Novináři prý tohle bez zeptání mohou. Zaměstnanci města taky mohou bez zeptání. Jen ten zlý daňový poplatník se musí dopředu zeptat, zda může dělat to stejné.

Chápete tu logiku? Já ne.

Popisovaná pasáž:

Naštěstí zde máme občanský zákoník, který řeší i fotografování a natáčení veřejných jednání. Konkrétně $88 a $89, viz. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast1h2d2.aspx#par88

§ 84

Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

§ 88

(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.
(2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.

§ 89

Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.

Jsem zcela přesvědčen o tom, že lidé na veřejném kulatém stole vystupují v záležitosti veřejného zájmu. Dále jsem video pořizoval pro internetové zpravodajství.

Na situaci ještě velmi trefně reagoval přítomný zastupitel Pavelka, když se zeptal: „Jaký je rozdíl mezi veřejným zasedáním zastupitelstva a veřejným kulatým stolem?“
Na to mu Šimek odpověděl, že je v tom veliký rozdíl. Pan Pavelka se tedy zeptal „jak velký?“ Odpověď Šimka: „Už jen v názvu“.

Vidíte kam se dostáváme? Chcete natočit veřejný kulatý stůl a dle zákona nepotřebujete souhlas přítomných k natáčení či focení. Zaměstnanci toto bez zeptání dělat mohou, ale občan nikoliv. Starosta Šimek má panickou hrůzu z pořizování videa, ale v případě CMS TV mu to nevadí. Proč asi, že? Všichni přeci víme jak ty reportáže vypadají. Naopak celý záznam pravdivě ukazuje průběh debaty.