Starosta Šimek navrhuje firmě Schaeffler(INA Lanškroun) prominout dluh ve výši 324 tisíc Kč.

Související příspěvky

Na příští jednání zastupitelstva předkládá starosta města David Šimek materiál, ve kterém navrhuje firmě Schaeffler(INA Lanškroun) prominutí dluhu ve výši 324 342 Kč.

Pro jednání zastupitelstva města dne: 13. prosince 2017
Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města

Prominutí dluhu

Důvodová zpráva:

Město Svitavy uzavřelo se společností INA Lanškroun s.r.o. (nově Schaeffler Production CZ s.r.o.) kupní smlouvu, na základě které prodalo společnosti kabelové vedení VN – připojení pro objekty v průmyslové zóně ve Svitavách – za kupní cenu ve výši 10 940 864,52 Kč + DPH. Kupní cenu společnost neuhradila ve stanoveném termínu, proto jí byla vyměřena v souladu s kupní smlouvou smluvní pokuta ve výši 324 342 Kč.

Společnost Schaeffler Production CZ s.r.o. požádala o prominutí smluvní pokuty s tím, že  se vždy snažila řádně a včas plnit všechny závazky vůči městu Svitavy. Jako společnost působící celosvětově má víceúrovňový byrokratický systém a všechny vyšší transakce je nutné schvalovat na všech úrovních. Tím došlo k pozdní úhradě kupní ceny za kabelové vedení VN.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města
schvaluje
prominutí dluhu ve výši 324 342 Kč na smluvní pokutě za pozdní úhradu kupní ceny za kabelové vedení VN – připojení pro objekty v průmyslové zóně ve Svitavách podle kupní smlouvy uzavřené dne 31. července 2017 se společností Schaeffler Production CZ s.r.o., Dvořákova 328, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun

Z: vedoucí odboru rozvoje města

EDIT:

Sankční ustanovení ve smlouvě

ina-smlouva

Smlouva ohledně prodeje – KS-1317-INA_Lanskroun
Zdroj: Hlídač smluv – smlouva

Zdroj: 5.14.DZ_prominuti_dluhu

Fotografie: Web SPMS.