Stanovisko Policie ČR: Z bezpečnostních důvodů nelze připustit průjezd nákladní dopravy po hrázi „U Dolního rybníka“

Související příspěvky

Dostal se mi do ruky dopis (dole k nahlédnutí), kde pan starosta David Šimek odpovídá na petici ve věci nesouhlasu s průjezdem vozidel nad 3,5 tuny po ulici Slunečná.

Zaujalo mě stanovisko Policie ČR, které uvádí:

Omezením průjezdu nákladní dopravy by byla tato doprava převedena do jiné lokality. Jediným řešením připadá v úvahu místní komunikace ulice Olbrachtova a dále po hrázi „U Dolního rybníka“, což z bezpečnostních důvodů a šířkových poměrů nelze připustit.

Nyní nákladní doprava jezdí přes ulici Slunečná a dále po hrázi „U Dolního rybníka“. Podle stanoviska Policie ČR to však nelze z bezpečnostních důvodů připustit :)

Podívejme se na mapu jak vypadá současný stav:

Rada města se důkladně seznámila nejen s onou peticí, ale i se stanoviskem Policie ČR. Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto, že v této lokalitě bude ponecháno stávající dopravní značení s omezením vozidel do 10 tun.

Ještě že máme tu vládu odborníků, sami jsme si ji zvolili…

Celý dopis je poté zde: