Šlo o porušení pravidel a dohody?

Související příspěvky

zzlavicDovolím si svůj osobní komentář k tématu zneužití „Zastupitelského prostoru“ ve zpravodaji NM, a to kandidátem do krajského zastupitelstva p. Šimkem.
Dle mého soudu opravdu došlo k porušení „Dohody politických subjektů“ a statutu NM, a to v několika bodech:
– Vložený příspěvek obsahuje nejen psaný text, ale rovněž grafiku. Vše je jednoznačně nad rámec 1500 znaků. V Dohodě je stanoveno, že příspěvky musí být doručeny v textové podobě, nikde není zmínka o grafických formátech. S velkou pravděpodobností v tomto případě šlo o grafiku ve formátu pdf!
– V Dohodě není ustanoveno, že subjekty se mohou „sdružovat“ ve svých příspěvcích, vždy se píše o jednom subjektu.
– Za článek zodpovídá ten, kdo jej za subjekt podepisuje… Kdo je tedy autorem, Šimek, Homolová? Zřejmě oba. Viz také předchozí bod.
– Za který subjekt článek je vložen, není jasné? Zpravidla se článek podepisuje jménem zastupitele s dovětkem, za který subjekt píše. Mimochodem Koalice pro Pardubický kraj (logo v článku) není subjektem, který by měl mít právo na zveřejnění v Zastupitelském prostoru v NM.
– Statut zpravodaje taxativně vymezuje možnost politické propagace výhradně pro komunální volby, a to subjektům v nich se ucházejících, a navíc pouze v konkrétním čísle, před termínem voleb – jedná se tedy, dle mého soudu, rovněž o porušení statutu NM!

Jde tedy výhradně o politickou propagaci kandidáta/kandidátů nadregionálního volebního subjektu. To samo o sobě je politickou inzercí, kterou NELZE, dle uvedených pravidel, zveřejňovat v NM.

Závěrem bych si dovolil připomenout, že za zpravodaj NM je někdo zodpovědný.  Těmi nejsou ani pan Šimek nebo paní Homolová, ale odpovědná redaktorka spolu s redakční radou.  Kde je tedy kontrola dodržování Dohody politických subjektů a Statutu zpravodaje?

Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy