A. Pavelka: Skutečně otevřená radnice?

Související příspěvky

Dnes jsem obdržel vyjádření Rady Města k moji žádosti, ze 13.7 2015, o poskytnutí konektivity pro zřízení přímého přenosu ze zářijového jednání MZ a jednání následujících.

Je s podivem, jak k poskytnutí přistoupila RM(rada mocných?), jak striktně zamítla tuto žádost !! Před 30 lety by mě to asi nepřekvapilo, ale je otřesné, že tento verdikt vynesli představitelé města, mající ve volebním programu „otevřenost radnice“! Patrně se sluší jim připomenout, že k otevřené radnici nepostačuje otevřít dveře u vchodu a okno v prvním patře. Sice by průvan vznikl, ale ne takový, aby vymetl z radnice vše špatné.

Pro mě otevřená radnice je taková, která umožňuje občanům města přístup k informacím o dění na radnici, ať organizačního, personálního charakteru, či charakteru týkajícího se nakládání s majetkem města, a to s movitým, nemovitým nebo financemi. Představitelé města-členové rady- přítomni 22.7 2015 na jednání RM, nejsou vstřícní k poskytnutí přímého přenosu a ač není mezi těmito čtyřmi mudrci, kteří moji žádost zamítli, nikdo odborníkem na IT, vynesli níže uvedené rozhodnutí!! Toto rozhodnutí neobsahuje ani žádný argument, hovořící o jakýchkoliv technických parametrech .

PROSTĚ JEN NECHTĚJÍ !

Usnesení rady města je:
Poskytnutí konektivity do sítě internet pro pana Antonína Pavelku
Předkladatel: ing. Libor Dynka, vedoucí oddělení informatiky
Zpracovatel: ing. Libor Dynka, vedoucí oddělení informatiky
Zprávu přednesl: Mgr. David Šimek, starosta
V diskusi vystoupili: ing. Jaroslav Kytýr, Bc. Ondřej Komůrka, Bc. Lubomír Dobeš, Pavel Čížek.

Rada města Svitavy projednala předloženou zprávu a

1. neschvaluje poskytnutí konektivity do sítě internet v kapacitě 20/1Mbit, za účelem přímého přenosu ze zasedání MZ, v měsíci září a všech dalších měsících dle žádosti člena zastupitelstva, pana Pavelky
Z: vedoucí oddělení informatiky

Hlasování přítomni 4 členové rady, výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Na červnovém jednání MZ vládnoucí složka města směle rozhodla o pořizování nesmyslných audiozáznamů postavených na nesmyslné důvodové zprávě předsedy mediální pracovní komise, mgr .Fikejze. To zde již řečeno bylo! Videozáznam prý není možný. Nutno připomenout, že audiozáznam byl schválen před videokamerou, pořizující záznam.

Video chtějí dělat profesionálně, po případném obdržení dotací, jak zmínil p. Šimek v MF, při rozhovoru s redaktorem Davidem Půlpánem. (Patrně se budou modlit, aby dotace nepřišly.)

Pokud se však najde někdo, kdo chce videozáznam pořídit,byť za minimální náklady, hodí se mu klacky pod nohy !! Jak máte možnost se přesvědčit na jistém odkazu, videozáznam z jednání červnového MZ a ze setkání vedení města s občany v Lačnově ukázal, že je v plně dostačující kvalitě.

Co tedy říci na závěr? Opět projev arogance a opovržení občany tohoto města těmi, kteří v loňském roce v říjnu mnohé slibovali a dnes pro množství svých slibů zapomínají, co slíbili.

V Chrudimi přímé přenosy pořizují za plné spolupráce s městem a problém nemají !! Kdy se dočkáme vstřícnosti a otevřenosti radnice ve Svitavách !! Opravdu je třeba se nad tímto zamyslet ! My jsme to již udělali a budeme tedy i nadále pořizovat přenos i záznam na vlastní náklady. Co jiného zbývá při tomto rozměru „vstřícnosti“ vedení města ? Po takto otřesném rozhodnutí „elity“ města!

S pozdravem Tonda Pavelka