Situace okolo chodníku v Lačnově

Související příspěvky

Zpráva o dopravě za rok 2015 se věnuje i přípravám na vybudování chodníku v Lačnově.

Projektanti MDS projekt Vysoké Mýto pokračují ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele na stavbu chodníku v Lačnově s termínem do konce října. Největší problém je se vzájemným uspořádáním sítí a vyřešením odtoku vody. Územní rozhodnutí pro stavbu nabylo právní moci dne 10.8.2015. Na něj po dokončení projektové dokumentace naváže stavební řízení a předpoklad pro nabytí právní moci stavebního povolení je prosinec letošního roku.

Pan starosta Šimek na říjnovém zastupitelstvu řekl toto: „Město bude podávat žádost o dotaci na chodník do programu Bezpečnost na SFDI ve dvou etapách. Celý chodník by se rozdělil na 2 fáze, první fáze se bude podávat v lednovém termínu a pokud se uspěje, tak v květnovém termínu kdy bude vyhlášeno druhé kolo, by se podávala žádost o dotaci na druhou etapu. Vše směřujeme do rozpočtu, abychom měli na spolufinancování na obě dvě části.„.

Mám z toho takový neblahý pocit, že chodník v Lačnově se postaví pouze když dopadne dotace. Skoro mě to připadá, že bez dotací nelze ve Svitavách vůbec nic realizovat. O nesmyslnosti dotací ale až jindy. Nyní je potřeba připomenout usnesení zastupitelstva z března 2015:

„Rezervu v kapitole doprava použít na zpracování prováděcí projektové dokumentace na chodník v Lačnově. Termín zadání a zpracování volit tak, aby bylo v roce 2016 možno požádat o případnou dotaci a výstavbu provést v plném rozsahu v roce 2016. O postupu prací pravidelně informovat zastupitelstvo.“.

Jsem zvědav co se bude dít v případě, že město nezíská dotaci(nebo na některou z etap). V rozpočtu na rok 2016 by měla být každopádně zahrnuta investice na celou realizaci chodníku. Pokud chodník v Lačnově nebude v roce 2016 realizován, tak je to popření usnesení zastupitelstva.

Věřmě tedy, že město Svitavy v roce 2016 postaví v Lačnově chodník v plném rozsahu.