Rozhovor se starostou Šimkem – rok po volbách – II. díl

Související příspěvky

simek

Pokračování rozhovoru se starostou města, panem Davidem Šimkem(SPMS) – první část zde.

Co všechno pro město obnášela investice firmy INA?

15 měsíců trvalo, než jsme došli k cíli. Nezdá se to, ale bylo to 15 měsíců složitých, ale konstruktivních jednání. INA nepřišla do Svitav s tím, že našla náš pozemek, ale také ji zajímaly pobídky města. Průmyslová zóna měla spoustu nedostatků, které jsme museli dodělat. Největším problémem byla asi elektřina, kterou se nám naštěstí podařilo vyřešit. Věřím, že příchodem této společnosti se sníží nezaměstnanost a zvýší kupní síla.

Dá se odhadnout ta finanční náročnost ze strany města? Kolik se do toho musí vložit?

Před podpisem kupní smlouvy jsme se zavázali, že město poskytne pozemky, na kterých za úplatu bude možné uložit přebytečnou zeminu. Dále, že vybudujeme chodník v průmyslové zóně.  Dále v době, kdy se bude budovat obchvat města, vybudujeme přivaděč do průmyslové zóny. Vše jsou nákladné investice, na které se budeme snažit získat v budoucnu dotace.  Nedá se tedy říci, že jsme získali do rozpočtu 21 milionů, které teď můžeme utratit. Přibližně polovina se proinvestuje na další infrastrukturu do průmyslové zóny. Zbylé prostředky budeme alokovat pro další rozvoj technické infrastruktury pro možnou výstavbu dalších průmyslových závodů.

Všiml jsem si, že jste místopředsedou hnutí Nestraníci. Kolik to má členů? Nevím, zda se jedná o politickou stranu nebo hnutí.  Díval jsem se, že jste měli na kandidátce SPMS z tohoto hnutí 3 lidi. Co je tím důvodem? Nezávislý celek pokud kandiduje, tak musí nasbírat podpisy, tak zda je to z tohoto důvodu?

Jedná se o politickou stranu, která má i zastoupení v Senátu.  Naše uskupení zastupuje místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská. Vznik tohoto hnutí byl v devadesátých letech.  Jedním z důvodů byly jistě i podpisy. Tuto stranu založili starostové měst, převážně z Pardubického kraje. Dnes spousta nezávislých uskupení po celé republice kandiduje pod hlavičkou Nestraníků v komunálních či krajských volbách.

Já to zmiňuji z toho důvodu, že ono to působí zvláštně skrze ten název Nestraníci. Ono se to tváří jako nezávislé sdružení, tak to je podle mě taková finta jak obejít to sbírání podpisů. Vím, že se to děje ve více městech. Je to asi ta česká chytrost jak obejít ten zákon.Dá se to tak nazvat?

Nevím jestli nazvat. Ale když se toto hnutí v devadesátých letech vytvářelo, tak  ta hlavní myšlenka byla tohoto charakteru. Já sám si vážím i vzájemného setkávání stejně naladěných komunálních politiků. Často je důležitá výměna zkušeností a vzájemná pomoc při řešení problémů. Proto jsem se stal členem. V příštím roce budeme opět kandidovat do krajských voleb v rámci Koalice pro Pardubický kraj.

Jaké jsou Vaše politické ambice do budoucna? Zmínil jste krajské volby pro příští rok 2016, dále pak 2017 budou volby do poslanecké sněmovny tak zda zvažujete i tímto směrem?

Momentálně to z rodinných důvodů moc nezvažuji. Co se týká krajských voleb, tak určitě kandidovat budu. Rád bych obhájil post krajského zastupitele. V současné době zastávám v krajském zastupitelstvu post předsedy výboru pro regionální rozvoj a evropské fondy. Díky tomu mám větší přehled o významných projektech a plánech rozvoje celého kraje. Také vnímám to, že starosta bývalého okresního města je v krajském zastupitelstvu, má šanci ovlivnit spoustu věcí spojených s městem a regionem. Navíc se domnívám, že v krajském zastupitelstvu je málo  zastupitelů z našeho okresu, proto budu rád za každého, kdo tam bude hájit zájmy našeho regionu. Vyšší ambice momentálně nemám.

V říjnu se probíraly na zastupitelstvu materiály. Tak mě napadlo z toho udělat kompromis. Jsou tam i zprávy, kde žádné osobní údaje nejsou, třeba zprávy o dopravě. Kdyby toto město zveřejňovalo, pomohlo by to nejen novinářům, tak zejména široké veřejnosti.

Některé zprávy se zveřejňují, třeba ročenka o stavu životního prostředí, sociální problematika či prevence kriminality. Chystáme úpravu webu, chtěli bychom využít některého dotačního titulu. Když jsme dělali aktualizaci webu, tak jsme věděli, že je zastaralý. Rádi bychom webové stránky proto posunuli dál. K tomu bychom chtěli využít dotačních titulů Ministerstva vnitra. Jako klíčové vidíme úplné elektronické podání, kde bychom se chtěli věnovat online formulářům. Toto je klíčová věc, se kterou jsme připraveni do této výzvy jít.

Bude město na příští rok uvažovat, že by pořizovalo ze zastupitelstva videozáznam? Budete to nějak iniciovat?

Čekáme na výzvu 19, ze které by se možná dala tato technika kompletně zakoupit. Pokud nám dá někdo 90% dotaci na pořízení techniky, tak proč do toho nejít. Já osobně se tomu nebráním. Důležité je také říct, že jakýkoliv oficiální výstup radnice musí mít nějakou štábní kulturu.

Má město nějakou strategii na další 3 roky? Jsou nějaké projekty, které chcete realizovat i v případě že nebudete mít dotaci?

Samozřejmě máme na základě programového prohlášení stanoveny priority, které bychom chtěli zrealizovat. Většinu významných projektů jsem popsal výše.