Rozhovor se starostou Šimkem – rok po volbách – I. díl

Související příspěvky

simekRozhovor se starostou města, panem Davidem Šimkem(SPMS).

Máme rok od komunálních voleb. Jak byste zhodnotil fungování na radnici?

Tento rok byl hodně hektický, zejména z důvodů, že končilo programovací období. To umožňovalo městu podat více žádostí do různých dotačních titulů. Díky tomu se podařilo získat dotace na snížení energetické náročnosti budov mateřských škol (MŠ Pražská, MŠ M. Horákové, MŠ M. Majerové a MŠ ČSA) a objektu kina. Z dalších velkých projektů jsme realizovali intenzifikaci čistírny odpadních vod, rekonstrukci 18 ulic kanalizační sítě, kompostárnu, regeneraci veřejné zeleně či kontejnerová stání ve městě. Z dopravy se nám podařilo získat dotaci na cyklostezku do Vendolí, cyklostezku do Javorníka nebo na chodníky ve středu města v rámci bezbariérovosti města.  Mimo to jsme realizovali mnoho drobných projektů, které vedly ke zkrášlení města. Na druhou stranu, byl tento rok složitější i v tom, že začíná nové programovací období, do kterého je třeba začít připravovat další projektové záměry.

Bylo v loňském roce něco, co se podle Vás nepodařilo naplnit?

Hodně sil jsme napnuli do dotačních titulů ministerstva školství a ministerstva financí. Týká se to především zastřešení zimního stadionu a textilní haly. Zde jsme bohužel ovoce nesklidili. Teď se vyhlašují nové dotační tituly na obou ministerstvech, takže začínáme znovu a snad se tentokrát zadaří.

Jak byste zhodnotil fungování zastupitelstva?

V klíčových otázkách jsme na zastupitelstvu jednotní i co se týká rozvoje města. Toto vnímám jako nejdůležitější. Samozřejmě jsme v demokratickém státě a tak nemusíme být všichni naladěni na stejnou notu. Myslím si, že je dobře, když je slyšet i názor, který jde proti proudu. Mým úkolem je držet se většinového názoru. Proto jsem rád, že zastupitelstvo funguje, byl schválen rozpočet a můžeme realizovat klíčové projekty. Jestli budeme dělat např. video, to vnímám jako věci toho drobnějšího charakteru.

Jsou známé nějaké investice na příští rok? Na co se mohou občané těšit?

Chceme pokračovat ve snižování energetické náročnosti budov (Internátní školní jídelna, jídelna ZŠ T.G.Masaryka, Langrova vila, ZŠ Riegrova či ZŠ náměstí Míru). V oblasti kultury nás čeká dokončení rekonstrukce vnitřních prostor kina. Ze životního prostředí připravujeme výstavbu poldrů, III. etapu regenerace koryta řeky Svitavy či další kontejnerová stání ve městě.

V oblasti dopravy nás čeká tzv. Chodníkový rok. Plánujeme podat žádost o dotaci na chodník v Lačnově (17 mil.), chodníky na sídlišti u nádraží (7 mil.), chodník v průmyslové zóně (3 mil.), chodník v ulicích Riegrova, Jungmannova, T.G. Masaryka a R. Kloudy (3 mil.) a dále drobné opravy chodníků ve městě za cca 1 mil Kč. Dále připravujeme podání žádostí o dotaci na chodníky, parkovací stání a opravu komunikace u vlakového nádraží v celkovém objemu cca 25 mil. Kč. Všechno je vázáno vyhlášenými dotačními tituly.

Další projekty, které připravujeme jsou z oblasti sociálních služeb. Zde bychom rádi podali žádost na rozšíření kapacity Seniorcentra pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a znovu se pokusili zrealizovat projekt Šance. V dubnu příštího roku bude vyhlášena výzva, do které se snažíme jednotlivé projekty připravit. Oba výše zmíněné projekty nám nejen pomohou zlepšit kvalitu sociálních služeb, ale i snížit provozní náklady.

Ze sportu se opět pokusíme zabojovat o dotaci na zastřešení zimního stadionu či nové textilní haly. Kromě toho připravujeme rekonstrukci krytého plaveckého bazénu, kdy už v prosinci plánujeme záměr prezentovat veřejnosti.

Plánů je mnoho a peněz málo. Vše je o prioritách a o získaných dotacích.

Už se ví kolik bude k dispozici peněz na příští rok?

Daňové plnění se ke konci roku celkem zadařilo. V současné době provádíme skladbu běžného rozpočtu. Poté se pustíme do kapitálových výdajů. Nicméně plánujeme rezervovat dostatek prostředků na spolufinancování velkých projektů, které jsem popsal výše. Rozhodně neplánujeme prostředky rozhazovat.

Zní to velmi zajímavě, uvidíme jestli to dopadne. Zeptám se k tomu chodníku v Lačnově, je to pro mě zajímavé téma. Město počítá s nějakou dotací a mě zajímá jak se bude postupovat když ta dotace nedopadne?

Momentálně se skládá rozpočet, jsme v začátcích. Tudíž nemohu přesně říct, kolik peněz na jednotlivé projekty budeme alokovat.  Nicméně naším záměrem je podání žádosti o dotaci na první etapu v měsíci lednu. Ta by měla být v rozsahu cca 10 mil. Kč. Druhou etapu (cca 7 mil. Kč) plánujeme podat do druhého kola dotačního řízení v měsíci květnu. Pokud bychom v dotačním řízení uspěli můžeme získat dotaci okolo 13 mil. Kč. Naší povinností je připravit peníze na spolufinancování těchto žádostí.

Zároveň je třeba říct, že výběrové řízení se bude realizovat na celou akci najednou. Když vše půjde dobře, tak se na podzim příštího roku se začne stavba realizovat.

 

Pokračování rozhovoru přineseme v dalších dnech.