Rekonstrukce bazénu se zastavuje!

Související příspěvky

26961862_382460108883489_3756735966628412088_oNejsem si jist, jestli to je pro každého zpráva dobrá, ale nakonec se všemi souvislostmi je potřeba říci, že po reálném zvážení všech okolností jde o zodpovědný krok. Pokud se vrátíme na začátek příprav, je potřeba zmínit to, že se domníváme, že celý projekt nebyl skutečně zodpovědně připraven a načasován. Od počátku jsme upozorňovali na megalomanské aspekty projektu, s mnohem větším dopadem na rozpočet města, než nám i občanům bylo těmi zodpovědnými (spíše však nezodpovědnými) prezentováno. Z původních 150 mil. Kč odhad nákladů rostl a skutečnost se dala reálně očekávat nad 200 mil. Kč. Od loňského března žádáme o zastavení dalších kroků a vynakládání dalších financí. Nejvyšší představitelé města tvrdošíjně naše hlasy odmítají a spolu se svými zastupiteli nadále podporují kroky směřující k realizace. Ani při jediném upozornění na rizikovost projektu jsme neměli podporu koalice, spíše jsme sklízeli úšklebky.

Protože existovala oprávněná obava, že do poslední chvíle bude vedení města tento projekt chtít obhájit a zrealizovat, přistoupili jsme, s podporou názorů ze strany veřejnosti v prosinci 2017 k předložení návrhu na pozastavení projektu, případně na vypsání místního referenda. Všichni přítomní koaliční zastupitelé náš návrh ODMÍTLI (zde hlasování).

Chtěl bych jen připomenout, že vždy když se o tomto projektu jednalo, vždy jsme se spolu s dalšími opozičními zastupiteli snažili přesvědčit ostatní o tom, že tento projekt je aktuálně nedostatečně připraven a dlouhou dobu by město neúměrně finančně zatížil. Slova starosty o posečkání na vyhodnocení aktuálních výběrových řízení na další dotační projekty a příjmy města na konci roku 2017, bylo pouze důvodem pro odmítnutí opozičního návrhu. O zpochybňování funkce dozorčí rady společnosti ve společnosti ani nemluvě. První z výběrových řízení se vysoutěžilo s úsporou téměr 13 mil.Kč oproti rozpočtu, ale ani to pro pokračování rekonstrukce KPB zjevně nestačilo. Druhé výběrové řízení ještě není ukončeno, a přesto je nejspíš potřeba finančních prostředků pro realizaci rekonstrukce KPB mnohem vyšší. Je možné se domnívat, že radními bylo vzato v potaz i námi prezentované, že plánované budoucí náklady budou mnohem vyšší, než bylo dříve předkládáno. V pondělí 15. ledna rada města rozhodla a pověřila jednatele SPORTESu aby výběrové řízení na dodavatele zrušil a tím další kroky zastavil.

Zbývá závěrem jen připomenout, že jsme této problematice věnovali nemalé úsilí a čas, abychom přesvědčili všechny, především koaliční zastupitele, aby nás v této věci podpořili.  Do pondělí nebylo v koalici příliš sluchu, spíše jejich postoj připomínal národní frontu. Jsme přesvědčeni o tom, že byť jde beze sporu o správný krok, který bude nejspíš přisuzován uvážlivosti našich radních. Předpokládáme, s vysokou mírou pravděpodobnosti, že na pozastavení rekonstrukce KPB má velký podíl argumentace opozice, poněvadž dlouhodobě předkládaná fakta a argumenty byly významné a nezpochybnitelné.

Současně bych rád připomněl, že budeme vždy nakloněni diskuzi směřující k úpravám, případným dílčím opatřením nebo uváženým a dobře načasovaným investicím, směřujícím ke komfortu potažmo k vyšší návštěvnosti na svitavském krytém plaveckém bazénu.

Miroslav Sedlák,
Libuše Vévodová a Antonín Pavelka
zastupitelé za Naše Svitavy