Rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu za 150 milionů

Související příspěvky

Město Svitavy investuje ze svého rozpočtu prostředky do projektové přípravy rekonstrukce a rozšíření objektu krytého plaveckého bazénu. Protože jde o jednu z největších investičních akcí, která do konce volebního období město Svitavy čeká a protože jsou nemalé prostředky vynakládány již nyní, v době projektové přípravy investice a protože financování této přípravy bude probíhat i v období rozpočtového provizoria, rozhodl jsem o zpracování a této průběžné informace a o jejím předložení zastupitelstvu města.

Zahájení akce se předpokládá k datu 1.7.2017. V přiložené zprávě o projektové přípravě akce, jsou podrobnější informace o stavu projektové dokumentace, plánovaném harmonogramu, zadávacím řízení na zhotovitele, předpokládaném rozpočtu i způsobu financování.

Pro jednání zastupitelstva města dne: 14. prosince 2016
Zpracoval: ing. Jaroslav Kytýr, ing. Milan Oblouk
Předkládá: starosta města

Zdroj: http://www.nasesvitavy.cz/pdf/2/5.18.pdf

Zpráva o stavu projektu Rekonstrukce a rozšíření krytého plaveckého bazénu, Svitavy