Upoutávka na knihu Hradec nad Svitavou 1270 – 2016

Související příspěvky

obalka-kronika-hradecV posledních letech vychází řada publikací, které vydávají města a obce a kde seznamují čtenáře s historií, přírodou i životem své obce. Publikace, které vydávají především města, jsou spíše reprezentativní a poskytují mnoho informací. Jiné publikace jsou často jen sborníky, kde se i menší obce snaží zviditelnit a představit čtenářům, že i zde se zajímají o místní historii, udržují tradice, jsou hrdí na svoje památky a pěknou přírodu. Důraz zde také bývá kladen i na současný společenský život v obci.

Velmi pěkný počin se podařil v Hradci nad Svitavou, kde zdejší obecní úřad vydal publikaci Hradec nad Svitavou 1270 – 2016. Jistě nebylo snadné psát o historii obce, kde žilo do roku 1946 německé obyvatelstvo a s příchodem nových českých osídlenců došlo k přetržení historického vývoje. Dosavadní historie obce byla zpracována velmi povrchně a stručně, a navíc v řadě publikací autoři opisovali jeden od druhého stejné chyby a omyly. V posledních několika letech došlo k řadě významných objevů, které přepisují i historii Hradce nad Svitavou. Nové objevy, které se týkají osídlení území obce již v období mladšího neolitu či probádání starých obchodních cest v tomto prostoru tak staví území Hradce nad Svitavou v dávné minulosti do úplně nového světla. Autoři knihy se při zpracování některých témat obrátili na odborné pracovníky a sami se také pustili do bádání. Velkou pomoc jim poskytlo Regionální muzeum v Litomyšli, Městské muzeum Lanškroun, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě či správa Státního zámku Kunštát. Mnoho cenných informací bylo získáno z OA v Litomyšli a dalších odborných pracovišť. Přesto, že kniha nemá charakter kroniky, podařilo se autorům alespoň v kostce přiblížit bohatou historii obce. Velice dobře je v knize zpracována kapitola o zdejší přírodě. Čtenář je až překvapen, kolik vzácných a chráněných rostlin se vyskytuje na území obce. Také popis zdejší fauny jistě rozšíří obzory běžného čtenáře. Kapitola o školství přibližuje historii i současnou práci zdejší základní školy a její spoluúčast na řadě akcí pro děti. Svoji činnost zde představují i místní firmy, organizace a spolky, které se podílejí na společenském, kulturním a sportovním dění v obci. Publikace je doplněna řadou velmi zdařilých fotografií a tak celkový dojem je velmi dobrý.

O publikaci je mezi obyvateli Hradce nad Svitavou velký zájem a obec poskytla další výtisky do řady knihoven a odborných pracovišť v celé České republice. Autoři si byli vědomi, že kniha může oslovit i německé obyvatele, kteří byli odsunuti po válce ze zdejší obce i ze Svitavska či jejich potomky žijící v Německu. Proto zpracovali i přehledné shrnutí obsahu knihy v německém jazyce. Publikace již byla také předána do družební obce Marxzell a do knihovny sudetoněmeckého krajanského sdružení v Göppingenu v Německu a byla zde velmi dobře přijata.

Lze si jen přát, aby se s touto publikací seznámilo co nejvíce čtenářů, kteří mají zájem si rozšířit všeobecné vědomosti nejen o obci Hradec nad Svitavou, ale i o zdejším regionu.