Řádní hospodáři

Související příspěvky

Podařilo se nám sehnat smlouvu o výpůjčce pozemku vedle Sportovní haly Na Střelnici. Máme na mysli pozemek, kde leží Bowling a Squash Svitavy. Světe div se, tato stavba je umístěna na pozemku města a pozemek je vypůjčen bezplatně. Již 14 let. Proč by si měl podnikatel kupovat pozemek, když si ho může prostě bezplatně vypůjčit. Geniální. Majitelem stavby je firma BOSQ s.r.o.

Zajímavé je vágní ustanovení doby trvání výpůjčky. V podstatě to je na dobu neurčitou.

IV. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude stavba specifikována v čl. II. této smlouvy využívána jako tělovýchovné a sportovní zařízení.

Záměr přenechat pozemek do výpůjčky byl zveřejněn na úřední tabuli od 1.8.2002 do 16.8.2002. Smlouvu schválila Rada města Svitavy hned za 3 dny a to 19.8.2002. Smlouvu podepsal tehdejší starosta Václav Koukal. Rada města tehdy pracovala v tomto složení(bylo zjišťováno u pana tajemníka Dobeše): starosta p. Koukal, zástupkyně starosty p. Sezemská a radní podle abecedy – p. Brýdl, p. Klodner, p. Pechanec, p.Vévoda a p. Talířová.

 

Aktuálně se v srpnu 2016 schválil dodatek. Současné vedení města parcely nadále bezplatně vypůjčuje. Dle zápisu, byli všichni radní(p.Šimek, p.Čížek, p.Fikejz, p.Havíř, p.Kytýr, p.Komůrka, p.Sezemská) pro.

 

Posuďte sami, zda se město Svitavy v tomto případě chová jako řádný hospodář.

Celá smlouva s dodatkem ke stažení v registru smluv:  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/311605