Rada města neschválila žádost o zvýšení kapacity ZŠ Svitavy-Lačnov

Související příspěvky

modra-skolaRada města Svitavy projednala 28.2.2017 žádost ZŠ Svitavy-Lačnov o zvýšení kapacity školy. Výsledkem je zamítavé stanovisko.

Žádost o zvýšení kapacity školy

Předkladatel: Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury
Zpracovatel: Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury
Zprávu přednesl: Mgr. David Šimek, starosta
V diskusi vystoupili: Mgr. Radoslav Fikejz, Mgr. Marcela Sezemská.

Rada města Svitavy projednala předloženou zprávu a

 neschvaluje

  1. podání žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o zvýšení kapacity základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Svitavy – Lačnov z 55 na 95 dětí s účinností od 1.9.2017

Z: vedoucí odboru školství a kultury

Hlasování přítomno 5 členů rady, výsledek hlasování:  5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Ze zprávy z jednání rady nelze zjistit, kdo hlasoval pro neschválení. Na drtivou většinu bodů jednání byli přítomni všichni členové. U tohoto bodu bylo přítomno 5 radních. U následujícího bodu bylo ale přítomno zase všech 7 členů. Škoda, že zápisy z rady neobsahují jmenovité hlasování.

Zdroj: Zápis z jednání Rady města Svitavy