Prodej areálu v Čenkovicích

Související příspěvky

Areál v Čenkovicích se prodává a prodej bude zastupitelstvo schvalovat 24.6 2014. Nejsem proti prodeji, ale jsem proti prodeji za nesmyslnou cenu! Neboť areál zcela jistě mohl fungovat, pokud by se pro jeho činnost udělalo tolik, kolik se udělalo pro vytvoření dojmu prodělečného podniku! Pohleďte na hodnoty, které budou prodány za nesmyslnou cenu! A vzpomeňte „vysoce prosperující“ bazény, krytý i otevřený – zde ve Svitavách (proč jsou plná koupaliště V M. Třebové, Litomyšli, Ústí n/Orl. a dalších městech v okolí), kam lidé ze Svitav jezdí. Níže uvedené hodnoty změní patrně brzy majitele! Za nabídnutou cenu, je to nesmysl!+ repasované sněžné vozidlo, pro úpravu sjezdových tratí – rolba- včetně příslušenství, traktor „Reform“, terénní čtyřkolka a rozsáhlé pozemky, jak bylo již uvedeno výše!

Prodej areálu se odehrála ve dvou dějstvích, kdy po prvním dějství bylo známo Radě města několik zájemců, kteří podali nabídky! Na MZ Rada města neoprávněně odmítla zastupitele seznámit s podanými nabídkami. Podle mého soudu se prodej odehrála nestandardním způsobem. Areál nebylo nutné prodávat! Pokud by byl provozován ve spolupráci s TJ Čenkovice tak, jak bylo ujednáno v 11/2014 (po měsíci se od smlouvy o spolupráci s TJ Čenkovice ustoupilo). Za podmínek s TJ Čenkovice, by se jistě areál stal prosperujícím a návštěvníci by opět mohli lyžovat za ceny přístupné i sociálně slabším rodinám! Ne, na to se nehledí!

Prodává se rozsáhlý majetek města za cenu, která neodpovídá hodnotě prodávaných staveb, technického vybavení, pozemků a strojového parku.

Pro informaci! Všeobecně se již  3 měsíce, ne- li 4, hovoří o ceně, která je nyní dohodnuta! Když jsem na jednání MZ řekl, po odmítnutí seznámení zastupitelů s nabídkami, proč se hovoří mezi lidmi o této konkrétní ceně, kterou jsem uvedl, osočil se na mě radní Komůrka – „co to tady plácáte  pane Pavelka“ a dodal ještě na doplnění něco málo lichotivého pověsti radního! Odpověděl jsem: „s tím se musíte vyrovnat sám!“. Já jsem uvedl cenu, která je nyní skutečně realitou. Já tedy pravdu měl! Jak to je s jeho poznámkou nevím.. ? Pro představu Vás všech. Za peníze utržené za to vše, co jsem uvedl, by bylo možné  pořídit asi 1,5 km nesmyslného asfaltového pruhu mezi polemi, který by mohl být klidně štěrkový, jak tomu je, u cyklostezek, v mnohých zemích EU. ( možná by ještě něco zbylo – dozvíte se po zastupitelstvu!) Je mi to moc líto, jde o majetek nás všech, nikoliv těch, kteří o prodej za podhodnocenou cenu z neznámých důvodů usilují!

Tonda Pavelka