Přímý přenos ze zastupitelstva města Svitavy

Související příspěvky

Ve středu 2. září 2015 od 16:00 se bude konat další zastupitelstvo města Svitavy. Toto zasedání budeme vysílat prostřednictvím online přenosu. Sledujte naše stránky www.svitavskelisty.cz Poděkování panu Pavelkovi, který zajišťuje konektivitu na internet!

Stream ze zasedání bude zprostředkován pomocí kanálu na Youtube.com. Přenos poběží také na online.svitavskelisty.cz

Přenos na kanálu Youtube nemůžeme povolit sledovat zpětně s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Děkujeme za pochopení.

Program:

 1. Zpráva o plnění plánu a rozpočtu města Svitavy a jím zřízených organizací za I. pololetí roku 2015
 2. Výroční zprávy o činnosti výborů zastupitelstva:
  2.1. Výroční zpráva kontrolního výboru
  2.2. Výroční zpráva finančního výboru
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Operativní zprávy, různé:
  4.1. Poskytnutí dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí
  4.2. Žádost o uzavření dohody o splátkách
  4.3. Ekonomické úkony odboru školství a kultury
  4.4. Smlouvy odboru školství
  4.5. Návrh smlouvy o spolupráci s městem Strzelin
  4.6. Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva města
  4.7. Návrh na rozpočtová opatření pro rok 2015