Přímý přenos: Zastupitelstvo města Svitavy – 4.5.2016

Související příspěvky

Ve středu 4. května 2016 od 16:00 bude další zasedání zastupitelstva města Svitavy. Toto jednání chceme vysílat živě. Přenos poběží jako obvykle na online.svitavskelisty.cz

Program:

1. Bezpečnostní situace na území města v roce 2015
2. Závěrečný účet města Svitavy za rok 2015 a schválení účetní závěrky města k 31.12.2015
3. Zpráva o činnosti kulturních zařízení
4. Majetkoprávní úkony
5. Operativní zprávy, různé