Přednáška Boba Kartouse ve Svitavách – Školy pro děti budoucnosti

Související příspěvky

Projekt Inkluze ve Svitavách společně s Městskou knihovnou ve Svitavách vás touto cestou srdečně zvou v úterý 27. března od 16:30 do auly multifunkčního centra Fabrika  na poutavou přednášku Boba Kartouse s názvem Školy pro děti budoucnosti.

Bohumil Kartous je odborník na vzdělávání, který pracoval ve společnosti Scio a nyní je zástupcem Informačního centra pro vzdělání – Eduin, kde se věnuje analýzám českého vzdělávacího systému. Na téma vzdělávání často publikuje a vystupuje v českých médiích.

Staré vzory, na kterých mnohé školy setrvačností lpí, se v praxi obrátily v prach a nejen současné školství ale i rodiče tápou při hledání vzorů nových. Bob Kartous tuto situaci trefně komentuje:„Když sami nevíme, co přijde, pak je nejlepší vybavit budoucí generaci tak, aby se dokázala na jakoukoliv změnu dobře adaptovat. Změna je totiž to jediné, co můžeme s naprostou jistotou předpovídat. A nejen jednu – celý sled změn!“

       Vzdělávání je klíčový prostředek lidstva ke zvládnutí nepředvídatelné budoucnosti. České republice se již díky mnohým pozitivním inkluzivním opatřením daří děti lépe adaptovat na stále se proměňující svět, oproti trendům v nejvyspělejších zemích máme ale ještě mnoho rezerv. Právě těm se při své svitavské návštěvě bude Bob Kartous věnovat. Proč se v rámci tak malé republiky stále více  rozevírají nůžky v přístupu ke vzdělání na regionální úrovni? Jak dát šanci i dětem z vyloučených lokalit a segregovaných škol na plnohodnotné zapojení se do společnosti? Jsou víceletá gymnázia skutečně správnou cestou pro soudržnost společnosti?

Nad těmito a dalšími otázkami, které se skrze naše děti týkají nás všech, se přijďte zamyslet a podebatovat v úterý 27. března od 16:30 do auly  svitavského multifunkčního centra Fabrika. Občerstvení zajištěno! Těšíme se na vás! Za projekt Inkluze ve Svitavách Mgr. Kateřina Václavů.