POZVÁNKA: Představení záměru výstavby objektu Domova na rozcestí v areálu svitavského gymnázia – 6.12. v 17 hodin

Související příspěvky

„Vážení spoluobčané,

před pár dny proběhl kulatý stůl s občany, kde jsme byli upozorněni na špatnou informovanost v záležitosti nové výstavby objektu Domova na rozcestí v areálu svitavského gymnázia. Proto si Vás dovolujeme pozvat v úterý 6.12. v 17 hodin do velké zasedací místnosti MěÚ, TGM 25, kde Vám bude celý záměr podrobně představen.

Mgr. David Šimek
starosta města“

Pozvánka