Potvrzeno: CENZURA ve zpravodaji Naše město

Související příspěvky

nasemesto1-censoredNedávno jsem požádal o uvedení krátkého textu v periodiku Naše město. Jednalo se mi o následující sdělení. Do rubriky „Víte že…na webu www.svitavskelisty.cz můžete sledovat online přenosy a záznamy z městského zastupitelstva?“ Myslím, že není nic špatného na tom, aby se veřejnost dozvěděla, že je zde možnost živě sledovat zasedání.

Včera dorazila odpověď od odpovědné redaktory Alice Štrajtové Štefkové:

Dobrý den,

Redakční rada rozhodla, že Vás příspěvek nebude zveřejněn. Statutem radničního zpravodaje je dané, cituji:

„Zpravodaj neslouží k prezentaci politických postojů a názorů žádných politických stran, sdružení a hnutí vyjma:
a) neplacené inzerce politických stran, sdružení a hnutí, kandidujících do Zastupitelstva města Svitavy, v nejbližším možném předchozím měsíci před termínem konání komunálních voleb. Rozsah neplacené inzerce bude vždy pro jednotlivé subjekty shodný.
b) v případě vyhlášení místního referenda dle platných legislativních norem mohou být součástí Zpravodaje stanoviska politických subjektů k tématu referenda, a to formou neplacené inzerce stejného rozsahu pro všechny politické subjekty. Tato inzerce bude otištěna v nejbližším možném předchozím měsíci před termínem konání referenda.“

S pozdravem

Mgr. Alice Štrajtová Štefková
odpovědná redaktorka Naše město Svitavy

Opravdu nerozumím tomu, že informace ohledně možnosti sledování přenosů či videozáznamů ze zastupitelstva nemůže být ve zpravodaji zveřejněna. Je zcela evidentní, že toto periodikum prochází tvrdou cenzurou a informovanost obyvatel města není žádoucí. Předkládá se pouze to co se hodí.

Dle statutu zpravodaje je zřejmé, že předvolební leták starosty Šimka v říjnovém vydání, byl zcela mimo pravidla. Neplacená inzerce politických stran je možná pouze v nejbližším možném předchozím měsíci před termínem konání komunálních voleb. Rozsah neplacené inzerce bude vždy pro jednotlivé subjekty shodný. Šimkův leták se týkal krajských voleb.

Je cosi shnilého ve městě Svitavy…

AKTUALIZACE:

Požádal jsem paní Štrajtovou Štefkovou aby odkaz v mém příspěvku byl změněn na www.svitavskelisty.cz/video . Před malou chvíli mi dorazila ohromující odpověď, je to jízda:

Dobrý den,
Zastupitelstvo města Svitavy (nejvyšší orgán města), rozhodlo, že bude bude pořizován audiozáznam a oficiální zápis: Video nebylo schváleno, a proto nebude prezentováno.

S pozdravem
Mgr. Alice Štrajtová Štefková
odpovědná redaktorka Naše město Svitavy

Chcete veřejnost informovat o možnosti sledování videa ze zastupitelstva, ale ne nejde to. Musím se přiznat že takhle debilní výmluvu jsem nečekal. Ale pobavilo mě to a musím se tomu smát na celé kolo.

Periodiku Naše město je financováno z rozpočtu města, tedy peněz všech občanů. Prezentovat se v něm je ale dovolenou pouze někomu.

Komentáře

 • Jaromír Mičánek

  Pane Fadrný, informační měsíčník Naše Město vydává Rada města Svitavy. Jsem ten poslední, kdo by vám chtěl vyvracet, že obsah není postojem vydavatele ovlivňován. Sám jsem to v minulosti párkrát zažil. Nicméně se ve svém článku dopouštíte nepřesnosti. Obsah NM je legislativně vrcholově zaštítěn tiskovým zákonem. Publikace článků je však řízena ve dvou samostatných a nespojených módech. První je běžný obsah, na který se vztahuje „Statut radničního zpravodaje„ (pokud to není přesně, tak sorry ) a pak tiskovým zákonem povinně poskytnutý prostor pro vyjádření členů MZ, který se neřídí Statutem, ale „Dohodou politických subjektů„. (jak je pod prostorem explicitně uvedeno) Sloupek „Víte že …“ je součástí prostoru podléhajícího ustanovením Statutu, který obsahuje užité podmínky o nepolitičnosti, zmíněné paní Štrajtovou, při odmítnutí vaší aktuality. Je to však i důkaz o nedokonalosti Statutu, neboť sice vaše webové stránky s online přenosem zasedání MZ obsahují další články s tématikou komunální politiky, avšak ve Statutu je uvedeno, že toto vylučovací ustanovení se týká politických stran, sdružení a hnutí, což vy nejste. (!!!)
  Nicméně, pokud porovnáváte sloupek „Víte že“ a prostor vyhražený pro publikaci členů MZ, ve kterém byl otištěn sporný předvolební příspěvek paní Homolové a pana Šimka, dopouštíte se chyby. Oba podléhají jiným podmínkám, stanovených ve dvou odlišných regulativech. Tudíž nemohou být posuzovány poměrově.

  • Vojtěch Fadrný

   Pane Mičánku děkuji za reakci. Dovolím si oponovat ohledně prostoru pro vyjádření členů MZ. Dle Dohody subjektů se i tento prostor řídí Statutem zpravodaje, viz. http://imtp.me/c3vv01gm1 Celá dohoda zde: http://www.svitavy.cz/userfiles/files/nase_mesto/dohoda_pro_prezentaci_nazoru_v_Nase_mesto.pdf

   Na základě této skutečnosti tvrdím, že předvolební příspěvek pana Šimka byl proti pravidlům Statutu zpravodaje a došlo k porušení pravidel pro zveřejnění.

   • Jaromír Mičánek

    Pane Fadrný, máte pravdu. Tedy v tom, že v Dohodě je zmíněn Statut. Udělal jsem základní chybu v hodnocení, nebyl jsem důsledný ve studiu podkladů.
    Zde vidíte, jak každá úmluva bývá prověřena časem a užíváním a stav zadrhnutého soukolí se dostavuje až se zátěží.. Bod 1. Dohody stojí proti ustanovení bodu 4. Redakční rada se při své práci řídí Statutem a jestliže dle bodu 4. nezasahuje, pak zmínění Statutu v bodu 1. je nepatřičné.
    V pracovní verzi byla Dohoda subjektů nazývána jako gentlemanská. Je to drobná ironie, protože kdyby ji uzavírali gentlemani a ne politické subjekty, nebylo by ji třeba a vše by stálo pouze na vysloveném a rukoupodáním potvrzeném zúčastněných.
    K porušení/neporušení prostoru dirigovaného Dohodou nepřistupuji přes citace a ustanovení z ní, protože ta mohou být samozřejmě jak vidno nedokonalá, jak nedokonalí jsou lidé, co ji přivedli na svět. Podstatné dle mne je za prvé, že byla odsouhlasena osmi subjekty (bez rozporování) a nyní, po třech letech avizuje její porušení jeden ze subjektů, sedm zbývajících nikoliv, čili její duch je akcentován, jak je. Za druhé, spoléhám na svou paměť, kdy si jako spoluautor Dohody v módu návrh – připomínky, živě pamatuji diskuzi na téma užití grafiky v tomto prostoru a to nikoliv v úvaze vylučovací. Dokonce gradovala, ale to byla jen taková technická na zpestření, že by mohlo dojít až k zneužití subjektem k obchodní reklamě. Pravda je, že nic z toho není v Dohodě pojmenováno. Avšak ani naopak.

    • Vojtěch Fadrný

     Je úplně jedno zda v módu návrhu Dohody bylo diskutováno užití grafiky, slučování prostoru apod.
     Podstatný je článek III, bod 1. a to tedy že zastupitelé vyjadřují souhlas, že prezentaci svých názorů budou činit v souladu se Statutem zpravodaje.

     článek III, bod 4 hovoří o tom, že redakční rada do příspěvku nezasahuje

     bod 7 říká že odpovědný redaktor může odmítnout takový příspěvek, který neodpovídá článku III, odst. 1.

     Co je psáno, to je dáno. Mají-li se příspěvky zastupitelů řídit i statutem zpravodaje(což je explicitně zmíněno v Dohodě subjektů), tak nesmí být politického rázu. Vyjma měsíc před komunálními volbami.

    • Božena Němcová

     Jedna pohádka:
     Kolem kruhové křižovatky bydlí v rodinných domech 4 řidiči, každý jezdí do práce autem. Nikdo jiný kruhovou křižovatku v podstatě nevyužívá, pouze tito sousedé. Dohodnou se, že budou najíždět do křižovatky vlevo. Společně se u stolu dohodnou na tom, že budou raději jezdit pomalu a blikat varovnými světly, pak podepíší pro případ budoucího sporu dohodu. Jednoho dne jeden z bydlících omylem vjede do křižovatky vpravo, a ouvej, srazí se se sousedem, který zrovinka vyjel dle jejich dohody správně, tedy vlevo. Protože škoda je poněkud vyšší na obou vozidlech, nemohou se dohodnout, kdo je vlastně viníkem. Zavolají tedy na Policii ČR. Příslušník věc vyšetřující na místě nechce o ničem diskutovat: „Pane vjel jste do křižovatky do protisměru“, říká tomu, kdo vjel vlevo! Oslovený ale namítá: „Ale my máme dohodu o tom, že to takhle všichni ctíme a já navíc blikal, že Franto?“ Soused Franta mlčí. Policista ovšem stojí za svým: „Vážený pane, co jste si dohodli, mě moc nezajímá, o blikání mi nemusíte nic říkat, já stojím na straně zákona a vyhlášky o provozu vozidel na pozemních komunikacích, tam je vše jasně popsáno. Takže vina je na Vás, uhradíte škodu z vašeho povinného ručení a dávám vám navíc blokovou pokutu 500,-Kč.“ Věc tímto policista uzavřel a odjel… Opravdu je to tak jednoduché? Dobrou noc děti.

 • Anna Dunová

  Mě osobně hodně pobavilo-naštvalo „Rohov s Jiřím Brýdlem-domovní důvěrnice nemá ani šajna ,, Diskutovali s ním Kateřina Václavů. Já osobně jsem přesvědčena, že šajnu má a velkou.Pan J.B. co otázka to od něj nepravda.Proč si tito lidé myslí ,že si nic nepamatujeme ,jsme hloupí atd. Já bych to viděla opačně.
  Prosím tyto debilní články vynechte. Děkuji.

Vložit komentář