Postřehy a pocity občana – nováčka

Související příspěvky

vfNa stránkách SPMS a v periodiku Naše město vyšel článek zastupitelky Věry Stichové, ve kterém se zamýšlí nad pocity zastupitele – nováčka. Paní zastupitelka píše o tom, jak odpovědi na své dotazy získává na odborech MÚ nebo přímo u vedení města. Na jednání pak dorazí připravena. Dále uvádí, že však někteří zastupitelé takto připraveni nejsou a na jednání se pak mnohdy řeší zbytečnosti. Opozice to dělá možná jen pro zviditelnění v médiích.

Protože se již pravidelně zúčastňuji jednání zastupitelstva, rozhodl jsem se také popsat své pocity. Ale po pořádku.

Jako občan tohoto města jsem se poprvé na jednání zastupitelstva města vydal v září 2014. Vzpomínám si jak mě pan místostarosta Čížek vítal podáním ruky a po skončení jednání jsme si povídali v jeho kanceláři. S panem Čížkem se totiž známe, trénoval mě ve fotbalovém dorostu TJ Svitavy. Tenkrát bylo před volbami a já jsem oslovoval lídry kandidujících stran s dotazy na chod a směrování města.

Po volbách vedení města pořádalo v listopadu 2014 „kulatý stůl“. Na něm jsem se dotazoval pana starosty Šimka na chodník v Lačnově. Byla hotová studie a mě zajímalo proč nemůže být zveřejněna na internetu, aby si ji občané mohli snadno prohlédnout. Pan Šimek tenkrát odpověděl: „Víte, ty soubory jsou moc velký„. Je to neuvěřitelné, ale fakt to řekl. Pan Čížek to tenkrát zachraňoval slovy, že se to nezveřejňuje kvůli spekulantům apod.

Na jaře 2015 jsem se prostřednictvím mediální pracovní skupiny snažil prosadit videozáznamy ze zastupitelstva – více o tom psala MF Dnes. Mediální skupina připravila legrační dokument, ve kterém se mimo jiné uvádí, že videopřenosy nejsou technicky a technologicky možné a proto se bude dělat jenom audio – 4.13.DZ_zaznam_z_jednani_zastupitelstva. Nebylo nic platné, že jsem předsedu této skupiny, pana Mgr. Radoslava Fikejze přesvědčoval o tom, že je to pitomost a nemá to tam co dělat.

Komické na schvalování audio záznamu bylo zejména to, že opozice zajistila přímý přenos. Paní Stichová byla na jednání zastupitelstva samozřejmě připravena a hlasovala pro audio.

K pořizování videozáznamů a online přenosů ze zastupitelstva se váže ještě jedna zajímavost. V prosinci 2015 pan Mgr. Radoslav Fikejz na jednání zastupitelstva řekl toto: „Pakliže zde diskutujeme videopřenos a srovnáváme to s Chrudimí,tak tam mají 2 wifiny řádově za 60 tisíc korun.“ viz. video.

Osobně mě zajímalo, odkud pan Fikejz má toto číslo. Bohužel mi napsal, že na mé dotazy odpovídat nebude. Takže jsem napsal na MÚ v Chrudimi. Zde je můj dotaz:

Dobrý den paní Vojtíšková,

chci se zeptat jaké byly náklady pro město Chrudim, v záležitosti poskytnutí konektivity Pirátské straně pro pořizování online přenosů ze zasedání zastupitelstva města?
Co to pro město Chrudim obnášelo? Bylo nutné nějakým způsobem posílit síťové prvky v zasedací místnosti? Lze vyčíslit na kolik Vás přijde Wifi v zasedací místnosti, odkud se pořizují online přenosy?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
náklady nebyly žádné, použila se stávající Wifi,  která už je v zasedačce  pro potřeby online připojení zastupitelů (a dalších akcí – konferencí, seminářů, školení apod.)  několik let (tenkrát nás stála vč rozšířené podpory-záruky cca 32 tisíc),

s pozdravem

Ing. Jarmila Vojtíšková
vedoucí oddělení informatiky MěÚ Chrudim

Zde je krásný příklad toho, jak radní města Mgr. Radoslav Fikejz uvedl zastupitelstvo v omyl.

V únoru 2016 proběhlo mimořádné jednání zastupitelstva ohledně žádosti o dotaci na regeneraci sídliště u nádraží. Opoziční zastupitel Sedlák uvedl: „úředníkovi v Praze na ministerstvu patrně chybí v žádosti potvrzení zařazení peněz do rozpočtu“. Pan Čížek na to reagoval, že nikdy před tím to nebylo potřeba. Zde video. Když se ale podíváme do oné metodiky, dle které se podávala žádost, tak zjistíme, že podmínkou žádosti je právě dofinancování akce. Celá metodika je k dispozici zde – Metodicky-pokyn_RS_5.

metodika-mmr

 

Pokud by byla žádost o dotaci zpracovaná správně, mimořádné zastupitelstvo se nemuselo vůbec konat.

Naposledy v březnu 2016 hovořil starosta Šimek o tom, že je pan Kubala z Chrudimi požádal o materiály do rady za posledních 5 let. To ale není pravda. Pan Kubala požádal o materiály za aktuální volební období, tedy říjen 2014 – současnost. Tato pasáž zde na videu.

zadost-materialy-rada

 

Někteří zastupitelé by se měli zamyslet nad tím, zda informace, které dostávají od pověřených osob jsou skutečně objektivní a pravdivé. Jsem rád, že opozice nespí a pokládá na zastupitelstvu dotazy. 

Možnost ověřit si vše dopředu je přece mnohem logičtější a také ohleduplnější  k ostatním kolegům v zastupitelstvu.