Poslankyně Adamová (TOP 09): Obyvatelé Lačnova si zaslouží po čem volají.

Související příspěvky

marketa-adamovaNaší redakci se podařil získat dopis od poslankyně Markéty Adamové, která apeluje na starostu Svitav, pana Davida Šimka, ohledně výstavby chodníku v Lačnově.

Vážený pane starosto,

dovolte, abych se na Vás obrátila jako dlouholetá občanka Svitav, kde jsem prožila celé dětství. Ačkoliv v současné době žiji v Praze, do Svitav jezdím pravidelně za svými rodiči a přáteli, konkrétně do části Lačnov.

Již dlouhodobě mě trápí dopravní situace v oblasti Lačnova. Nebezpečný pohyb chodců po silnici bez chodníků ostatně trápí i obyvatele Lačnova a mnozí se na mě také obracejí v přesvědčení, že jako osoba politicky činná, mohu současný nepříznivý stav napravit. Mé možnosti jsou v tomto směru samozřejmě omezené, proto Vás alespoň oslovuji tímto dopisem.

Dopravní situace ve Svitavách – Lačnově je tragická. Vzhledem k silnému provozu sama vnímám chybějící chodník podél ulice Hlavní za velký problém. Pohyb chodců po silnici je nebezpečný. To, jaké nebezpečí hrozí malým dětem, rodinám, které chodí po silnici s kočárkem, či hendikepovaným lidem nemusím jistě zmiňovat. Věřím, že bezpečnost obyvatel je pro Vás určitě na prvním místě.

Proto na Vás apeluji, abyste dlouhodobě nepříznivou dopravní situaci řešil a zasadil se o její nápravu. Stavba obchvatu, který by omezil provoz kamionů je v nedohlednu, a současný stav se neřeší. Chodník ve městě by přeci měla být samozřejmost. Obyvatelé Lačnova si zaslouží po čem volají. A to je bezpečnost pro ně a pro jejich děti. Tu zajistí jedině vybudování bezpečného chodníku.

Pevně věřím, že pro tento projekt naleznete v městském rozpočtu dostatečné finanční prostředky a stane se pro Vás prioritou tohoto volebního období.

Vážený pane starosto, ráda se s Vámi nad touto problematikou osobně setkám a věřím, že se Vám podaří učinit dopravu ve Svitavách – Lačnově bezpečnější a přívětivější pro občany této části města.

Markéta Adamová

zdroj: Dopis poslankyně Markéty Adamové