Poskytnuté dotace a granty z rozpočtu města v roce 2016

Související příspěvky

Poskytnuté dotace a granty z rozpočtu města v roce 2016

dotace-a

dotace-b

dotace-c

Zdroj: Závěrečný účet města Svitavy za rok 2016