Nové město

Související příspěvky

Ve městě je množství parků, kdysi soukromých zahrad. Místní o nich vědí a více či méně je využívají. Dostává se jim řádné péče a některé patří ke skvostům města. Dostane se ale návštěvník snadno k těmto odpočinkovým místům? Naprosto schází orientační a navigační systém. Nejsou tu šipky, nejsou mapy, aby dotyčný vědět, jak a ke kterému parku by se mohl dostat dál. A upřímně, trasy, kterými se k nim dá dostat, spíše odradí.

nove_mesto_1

Krkolomná cesta přes Nové město z náměstí k parku Jana Palacha není nijak příjemnou přitom dosti frekventovanou a stačilo by tento bulvár parkově sjednotit, rozšířit a bez přerušení tak spojit dva důležité body.

nove_mesto_2nove_mesto_3Hned na začátku umožnit vstup do širokého pásu s mlatovými cestami a lavičkami. Dopravu rozdělit na levý a pravý pruh, čímž by se výrazně zvýšila bezpečnost při přecházení a rozšířila možnost parkování v takto získaném pruhu současné komunikace. Obě křižovatky řešit jako kruhové, aby byly zpřehledněny a získala se možnost nepřerušovat středový zelený pás odbočkami. Bylo by tím získáno výrazné rozšíření stávajícího centra a propojení atraktivních lokalit historickými cestami.

 

 

nove_mesto_4Jedná se o místo, kde se střetávají školy a úřady a je s podivem, že se doposud tomuto živoucímu středobodu nevěnovala žádná pozornost. Gymnásium, obchodní akademie a základní škola společně s budovami městského úřadu či veřejných stravovacích prostor jsou zárukou, že se takto vytvořený nepřerušený bulvár stane živou tepnou, na níž se budou postupně nabalovat další služby.

Současná přetíženost jedné strany ulice spojená s neprostupnou středovou částí, rozdělenou zídkami, obrubníky a zchátralou dlažbou neplní žádnou funkci ani pro chodce ani pro cyklisty. Další úseky jsou rozděleny pomocí koridorů zábradlím, aby bylo zjevné, kdo je tady pánem. Všude jsou na prvním místě auta.

Při přechodu ze středového chodníku na okrajové bude přechod přes jeden jízdní pruh daleko pohodlnější a bezpečnější, stejně tak parkující auta budou chodce na chodnících chránit lépe než různá zábradlí a roští. Mezi parkujícími řadami navíc vznikne další prostor pro stromy, podél uliční čáry.

Jaromír Lenoch