Neobjektivní reportáž CMS TV za naše peníze

Související příspěvky

Svitavská televize nedávno odvysílala reportáž z mimořádného zasedání zastupitelstva města Svitavy, které se konalo 20.1.2016. Na tom by jistě nebylo nic špatného, pokud by informace v reportáži byly pravdivé. Pokud si pustíme onu reportáž a porovnáme komentář pana Horáka s přijatým usnesením z onoho jednání, tak zjistíme, že tomu tak není.

Problematická pasáž:

Komentář pana Horáka: „Většina ale nakonec hlasovala pro aktuální návrh vedení města. Tedy pro postupnou výstavbu podmíněnou získáním dotace“.

Podíváme-li se do usnesení zastupitelstva, tak snadno zjistíme o čem zastupitelé hlasovali a co schválili:


hlasovani-chodnik2

Ať dělám co dělám, v přijatém usnesení nikde nevidím, že by byla schválena „postupná výstavba podmíněná získáním dotace„.
Celé usnesení je zde – http://www.svitavy.cz/script/_uredni_deska/zastupitelstvo/20160120_11.doc

Na únorovém řádném zasedání, upozornili na danou skutečnost někteří opoziční zastupitelé. Přítomný Petr Horák ml. se za uvedenou reportáž omluvil a slíbil sjednat nápravu. Ta vypadá takto:

cmstv-vyjadreni

Osobně bych čekal, že omluva zazní v reportáži. Uvidíme, jak bude vypadat „speciální pořad k problematice lačnovského chodníku„.

Na únorovém zasedání mě zaujala reakce Petra Horáka ml., který na upozornění neobjektivní reportáže(zastupitel Sedlák citoval ze smlouvy s místní televizí ) reagoval takto:

Zajímavé také bude, jak se k celé záležitosti postaví vedení města Svitavy. Ve smlouvě s CMS TV je uvedeno následující.

Bod III. Podmínky plnění:

Objednané a zadané reportáže smějí být odvysílány pouze s průvodním slovem, nikoliv komentářem či subjektivním hodnocením.

Smlouva obsahuje i sankční opatření, o kterém rozhoduje rada města.

Není to první případ, kdy se CMS TV něco podobného stalo. Např. v minulém roce natočili reportáž, kterou řešila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Napsala o tom MF Dnes, viz článek http://pardubice.idnes.cz/lokalni-televize-dostala-napomenuti-za-nevyvazenou-reportaz-p6m-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150414_092435_pardubice-zpravy_msv

Z rozpočtu města Svitavy(rozuměj z peněz nás všech), dostává lokální televize CMS TV hezkých 882 tisíc ročně.

Jak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání posuzuje objektivitu a vyváženost pořadů?

Tuto oblast upravují následující ustanovení zákona o vysílání:

Dle § 31 odst. 1 má provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.

Dle § 31 odst. 2 poskytuje provozovatel vysílání objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

Dle § 31 odst. 3 je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Zdroj: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/otazky-a-odpovedi/objektivita.htm

Online přenosy ze zastupitelstva

Svitavská televize na svém webu mimo jiné uvádí:

Realizujeme vícekamerové on-line přenosy a záznamy koncertů, sportovních zápasů, progamingových turnajů a odborných konferencí, spolupracujeme na akcích eSportu herního projektu HITPOINT CZ.

cmstv-realizace

Zdroj – http://cms902.wix.com/comvision#!services/c1h6a

Je zřejmé, že pokud vedení města Svitavy chce zavést přímé přenosy ze zastupitelstva, tak může tuto věc realizovat třeba CMS TV.

Rozhodne-li se obec pro přímý přenos z jednání zastupitelstva bez pořizování záznamu, pak se nejedná o shromažďování osobních údajů a na tento on-line přenos se nevztahují ustanovení zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.